ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

19 07/2018 Praha

457 sto a víceletým důchodcům vyplácela ČSSZ důchod k červnu 2018

19. 07. 2018

399 žen a 58 mužů ve věku sto a více let pobíralo k letošnímu červnu důchod od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Dvěma ženám bylo přitom 108 let, další dvě ženy byly 107leté a 106letých bylo jedenáct. Z osmnácti 105letých důchodců byl jeden muž. Ročník narození 1918 a tedy šanci dožít se letos sta let má celkem 203 seniorů, z toho 172 žen a 31 mužů (konkrétně v období od července do prosince 2018 může oslavit stovku 110 důchodců).

Nejstarší obyvatelky České republiky žijí v Praze a v Jihomoravském kraji, obě se narodily v roce 1910. Nejstarší muž je narozený v roce 1913 a žije v Jihomoravském kraji. Nejvíce 100 a 101letých důchodců žije Praze (29 stoletých a 26 stojednaletých), nejvíce 102letých má Jihomoravský kraj (13).

Při dovršení sta let je seniorům automaticky přiznáváno 2 000 korun, o které je navýšen jejich starobní důchod. Předání rozhodnutí o zvýšení důchodu se obvykle ujímají zástupci místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, kteří spolu s představiteli obce či města přicházejí jubilantům gratulovat.

Tabulka: Počet sto a víceletých starobních důchodců podle krajů*)

(údaje k červnu 2018)

Kraj

Muži

Ženy

Celkem

Hl. m. Praha

12

71

83

Středočeský kraj

6

40

46

Jihočeský kraj

4

25

29

Plzeňský kraj

3

18

21

Karlovarský kraj

3

7

10

Ústecký kraj

2

27

29

Liberecký kraj

0

7

7

Královéhradecký kraj

3

20

23

Pardubický kraj

0

22

22

Kraj Vysočina

0

27

27

Jihomoravský kraj

11

58

69

Olomoucký kraj

3

25

28

Zlínský kraj

6

14

20

Moravskoslezský kraj

5

38

43

Česká republika

58

399

457

*) Zdrojem je evidence vyplácených důchodů ČSSZ

Graf: Vývoj počtu stoletých a starších starobních důchodců podle pohlaví

(údaje od prosince 2011 do června 2018)Zdroj: ČSSZ

Další údaje jsou k dispozici na webových stránkách ČSSZ v sekci Statistiky.