Konference 80 let sociálního pojištění  
             
Termín konání
    pondělí 18. října 2004  
             
Čas
    9:00 - 17:00 h konferenční část, 20:00 - 24:00 h společenská část  
             
Místo
    TOP HOTEL Praha, Blažimská 4, Praha 11, 149 00, http://www.tophotel.cz  
             
Téma
konference
    Konference byla připomínkou 80. výročí přijetí zákona č. 221/1924 Sb. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří. Zákon vstoupil v účinnost 30. října 1924. Jedná se o první normu na světě, která pojala sociální pojištění jako celek a upravila nemocenské, invalidní a starobní pojištění v jednom systému. Byl to první zákon po 1. světové válce, který sociální pojištění sjednocoval i organizačně a respektoval individuální potřeby pojištěnců. Šlo o velmi moderní normu, která byla dílem celé české politické reprezentace.
 
             
    Konference byla příležitostí k setkání odborníků z oblasti sociálního pojištění z České republiky i ze zahraničí.  
             
Program
    Zde se můžete seznámit s programem konference včetně přednášejících ve formátu pdf.  
             
Příspěvky
    Během celého dne zaznělo mnoho podnětných informací a došlo k vzájemné výměně zkušeností.
Na tomto místě se můžete seznámit s příspěvky jednotlivých účastníků.
             
Články
z médií
    Právo 22. 9. 200
Právo 19. 10. 2004
Právo 21. 10. 2004
Reklama Týden
Česká televize/Zprávy, 18. 10. 2004
 
             
Tiskové zprávy
    8. 11. 2004, Výstava k výročí 80 let sociálního pojištění začala putovat po České republice
8. 10. 2004, Začala putovní výstava k výročí 80 let sociálního pojištění
21. 9. 2004, V Praze budou jednat evropské špičky z oblasti sociálního pojištění
 
             
Brožura
    U příležitosti 80 let sociálního pojištění ČSSZ vydala brožuru, která shrnuje historii, současnost a přibližuje budoucnost sociálního pojištění v českých zemích. I vy se můžete s brožurou seznámit.  
Fotogalerie
             
Partneři