U příležitosti 15. výročí vzniku ČSSZ se uskutečnilo slavnostní setkání pod záštitou ministra práce a sociálních věcí.
Datum konání: pondělí 3. října 2005
Čas: 13:00 - 16:00 hodin diskusní část a předání ocenění
od 16:00 hodin společenská část
Místo: TOP HOTEL Praha, Blažimská 4, Praha 11, 149 00, www.tophotel.cz
Téma: Setkání pod záštitou ministra práce a sociálních věcí Ing. Zdeňka Škromacha bylo připomínkou 15 let vzniku České správy sociálního zabezpečení. V jeho rámci byli oceněni zasloužilí zaměstnanci ČSSZ a také nejlepší partnerské instituce.

Česká správa sociálního zabezpečení je největší a zcela výjimečná finančně správní instituce České republiky. Spravuje záležitosti více než 7 milionů 723 tisíc pojištěnců, z toho jsou více než 2 miliony 625 tisíc důchodců. Vyplácí přes 3 miliony 249 tisíc důchodů a také nemocenské dávky. Do státního rozpočtu přispívá Česká správa sociálního zabezpečení víc než 39 %. Jde o peníze, které pravidelně vybírá na pojistném na sociální zabezpečení, příspěvky na státní politiku zaměstnanosti a dobrovolné pojistné.

ČSSZ byla s účinností od 1. září 1990 ustavena zákonem ČNR č. 210/1990 Sb., o změnách v působnosti orgánů České republiky a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.
Program a seznam účastníků: Na tomto místě se můžete seznámit s programem setkání a seznamem hostů.
Články z médií: 13. 10. 2005, Práce a sociální politika: J. Hoidekr: Cílem je především spokojený klient
13. 10. 2005, Práce a sociální politika: ČSSZ je špičkovou evropskou institucí
10. 10. 2005, Profit: Manažery ČSSZ zajímají hlavně zaměstnanci
12. 9. 2005, Práce a sociální politika: 15 let České správy sociálního zabezpečení
Tiskové zprávy: ČSSZ oslaví 15 let od svého vzniku
15 let ČSSZ si připomněl evropský komisař i její zaměstnanci
Publikace: Uplynulých 15 let připomíná také publikace, kterou u této příležitosti ČSSZ vydala. Shrnuje vývoj této instituce a nastiňuje i její budoucnost.
Fotogalerie
Partneři