Obálka Portálu veřejné správy

Obálka musí odpovídat struktuře a pravidlům specifikovaným PVS. Následující tabulka uvádí obsahy specifických elementů vzhledem k použité transakci CSSZ_PRIHL.  

 

Název elementu

Povinný údaj

Hodnota elementu

MessageDetails/Class

A

CSSZ_PRIHL

GovTalkDetails/Keys/Key@Type

A

vars

GovTalkDetails/Keys/Key

A

zunikátněný variabilní symbol

Zunikátněný variabilní symbol

Obecně Česká správa sociálního zabezpečení přiděluje organizacím a OSVČ při jejich registraci osmimístný variabilní symbol, který používají v kontaktu s ČSSZ.

Tento osmimístný variabilní symbol je zde nahrazen zunikátněním variabilním symbolem. Zunikátněný variabilní symbol je totožný se standardním variabilním symbolem až na tyto OSSZ:

OSSZ

devítimístný vars

Praha - Jihozápadní město

121xxxxxx

Praha - Modřany

122xxxxxx

Praha - Jižní město

123xxxxxx

Jeseník

884xxxxxx