Tělo zprávy

Tělo dokumentu je určeno výhradně pro zpracování v ČSSZ.

Struktura těla dokumentu je specifikována ČSSZ a obsahuje údaje obálku pro ČSSZ, která určuje interní zařazení v rámci systémů úřadu a vlastní datovou větu s předávanými údaji o přihlášce.

Vlastní datová věta s přihláškou musí vyhovovat specifikovaným logickým testům, musí být podepsána a zašifrována dle pravidel ČSSZ.

Tělo zprávy

Obálka ČSSZ

Obálka ČSSZ určuje zařazení elektronického podání v rámci systému ČSSZ.  Obálka ČSSZ včetně dat je součástí zprávy Submission_Request v elementu Body

 

Název elementu

Povinný údaj

Popis elementu

     └Message

A

Identifikace dokumentu v rámci ČSSZ (interní obálka)

          └Message@version

A

Verze obálky a struktury datové věty určené pro ČSSZ. Nastavte na hodnotu 1.1. Hodnota popisuje použitou strukturu obálky i datové věty určené ČSSZ.

          └Header

A

Hlavička obálky pro DIS server.

               └Signature

A

podpis nezašifrovaného těla dokumentu v elementu Message. Podepisuje se vlastní datová věta PRIHL (následující element Body). Podpis musí být ve formátu base64.

               └Vendor

A

Informace o produktu, který dokument vygeneroval.

Hodnoty jsou uvedeny v atributech:

productName="<jméno produktu>"

version="<verze produktu x.y>"

          └Body

A

Vlastní podepsaná a následně zašifrovaná data uložená ve formátu base64

          └Body@encrypted

A

yes -> identifikace zašifrovaných dat v těle Body. Data musí být zašifrována v případě zasílání podání přes PVS.

no -> identifikace nezašifrovaných dat v těle Body. Data nemusí být zašifrována, pokud je podání doručováno na paměťových médiích. Nezašifrovaná data musí být také transkódována v Base64

          └Body@contentEncoding

A

raw ->  data v těle zprávy Body nejsou pakována do formátu gzip.

gzip ->  data v těle zprávy Body jsou pakována ve formátu gzip (LZ77). Pakování musí být provedeno až po vytvoření digitálního podpisu. Pakují se nezašifrovaná data, která musí být  až následně zašifrována pokud je podání zasíláno přes PVS.

 

Příklad použití:

        <Message version="1.1" xmlns="http://www.cssz.cz/XMLSchema/emp/envelope">

<Header>

                                   <Signature xmlns:dt="urn:schemas-microsoft-com:datatypes" dt:dt="bin.base64">

digitální podpis

</Signature>

                                               <Vendor productName="jméno produktu" version="verze produktu x.y"/>

           </Header>

           <Body encrypted="yes|no" contentEncoding="gzip|raw" xmlns:dt="urn:schemas-microsoft-com:datatypes" dt:dt="bin.base64">

zašifrovaná data

</Body>

  </Message>