Položky datové věty (formuláře) a logické  kontroly pro e-podání  HPN - Hlášení ošetřujícího  lékaře

Fyzické umístění entity: //dasta/is/ip

Bloky ip jsou formuláře v rámci jednoho podání (dasta, is), pokud je v bloku více formulářů pro jednoho pacienta, tak jsou opakovány bloky ip (tj. nikoliv pn v rámci ip).

Pro HPN vyžadovány prvky rodCis, jmeno, prijmeni, a, pn, ostatní nepovinné prvky nesmí být přítomny.

název

Jméno

Povinost (DS)

Datový typ (DS)

Délka (DS)

Popis, podmínky, pokyny, poznámky

identifikace pacienta v IS odesilatele

@id_pac

A(1)

NN (číslo (znakově);

v délce 9

nebo 10

znaků)

9-10(-10)

Kontrola 2), 16), 51)

Rodné číslo/EČP

rodcis

A(?)

NN (číslo (znakově);

v délce 9 nebo 10 znaků)

9-10(-10)

Pro HPN požadováno

Kontrola 2), 16), 51)

Jméno

jmeno

A(?)

A, ZX, SP

1-100(-24)

Pro HPN požadováno

příjmení

prijmeni

A(1)

A, ZX, SP

1-100(-35)

 

 

Fyzické umístění entity: //dasta/is/ip/pn

Pro ČSSZ právě jeden blok v rámci jednoho bloku ip, musí obsahovat buď právě jeden blok hpn (podání) nebo právě jeden blok pdhpn (pouze odpověď/protokol od ČSSZ).

název

Jméno

Povinost (DS)

Datový typ (DS)

Délka (DS)

Popis, podmínky, pokyny, poznámky

datum a čas aktualizace bloku

 

@dat_ab

A(1)

DT (formát DTS)

19

 Pro HPN datum zaslání HOL

 

Fyzické umístění entity: //dasta/is/ip/pn/hpn

Pro ČSSZ právě jeden blok v rámci každého jednoho bloku pn.

idLekarZaslal (icpe) – icz je v is

název

Jméno

Povinost (DS)

Datový typ (DS)

Délka (DS)

Popis, podmínky, pokyny, poznámky

Pořadové číslo formuláře v rámci podání

@cfrm

A(1)

N

1-4(-4)

Pořadové číslo formuláře v rámci podání (pozor, jedná se o pořadové číslo formuláře, nikoliv o součást dokumentu), 1-1500

Typ formuláře

@tfrm

A(1)

„1,2,H“

1

„H“

Diagnóza změněná

@diag_zm

A+0(?)

A,N ([MKN10])

3-4(-4)

max 4 znaky

Kontrola 15), 16), 54)

Datum změny dg

dath_diag_zm

A+0 (?)

D(Formát D)

10

 

Indikace změny dg

@ind_diag_zm

A(?)

„A, N“

1

 

Indikace porušení léčebného režimu

@ind_porus_rzm

A(?)

„A, N“

1

 

Poznámka k porušení léčebného režimu

porus_rzm_pozn

A+0(?)

L2

0-200(-200)

Poznámka k porušení léčebného režimu

 

+ vyplněno pouze při porušení léčebného režimu

 

Fyzické umístění entity: //dasta/is/ip/pn/hpn/chpn (číslo hlášení dočasné pracovní neschopnosti)

Musí být vyplněno buď ČPN (díl II nebo HOL) nebo EČNIČPE a EČNPČ (díl I, II nebo HOL).

ECN(icpe, pc), cpn

název

Jméno

Povinost (DS)

Datový typ (DS)

Délka (DS)

Popis, podmínky, pokyny, poznámky

čpn

@cpn

A(1/)

 

 8

Pokud se jedná o  HOL zasílaný k původně papírovému dílu I

Číslo pro elektronickou komunikaci

@ecnIcpe

A(1/)

NN

8

EČN (elektronické číslo neschopenky), část IČPE

Identifikační číslo pracoviště pro elektronikcou komunikaci (přiděleno ČSSZ)

Kontrola 17)

Pořadové číslo

@ecnpc

A(1/)

NN

10

 EČN (elektronické číslo neschopenky), část PČ

 

Pořadové číslo neschopenky v rámci IČPE. Je tvořeno jako RRMMDD+PPPP kde PPPP je pořadové číslo v rámci dne.

Kontrola 52)

 

Fyzické umístění entity: //dasta/is/ip/pn/hpn/ahpn (adresa pobytu v době neschopnosti - pouze při změně)

ČSSZ vyžaduje v adrese strukturovaně číslo popisné a orientační. Aby v DS nebyly 2 bloky pro adresu, zavádíme blok specifický pro neschopenku, který použije existující blok adresy a doplní pole požadovaná neschopenkou. (druhou variantou řešení je doplnění čísla orientačního a popisného do bloku a v DS)

název

Jméno

Povinost (DS)

Datový typ (DS)

Délka (DS)

Popis, podmínky, pokyny, poznámky

Čislo popisné

 

@acp

N(1)

A,NN,ZZ (Text)

0-12(-12)

 Kontrola 18)

Číslo orientační

@aco

N(1)

A,NN,ZZ (Text)

0-4(-4)

Kontrola 18)

Příznak změny

@az

A(?)

„A, N“

1

Příznak změny adresy

stát kódem

astat

A(?)

A(dle kódování

ISO 3166)

2

Pro HPN se používá alfanumerický kód (2 znaky)

Kontrola 13), 18)

Datum začátku platnosti adresy

dath_od

A+0(?)

D(Formát D)

10

 

Datum konce platnosti adresy

dath_do

N0(?)

D(Formát D)

10

 

 

Fyzické umístění entity: //dasta/is/ip/pn/hpn/ahpn/a (adresa pobytu v době neschopnosti)

název

Jméno

Povinost (DS)

Datový typ (DS)

Délka (DS)

Popis, podmínky, pokyny, poznámky

typ adresy

@typ

A(1)

[TAB_TA]

1

pro HPN „1“ či „2“, rozlišení nehraje roli

jméno nebo název

jmeno

N(1)

volný text

-255

první řádek adresy (např. jméno osoby nebo název firmy)

adresa - hlavní text (ulice)

adr

N(?)

A, ZX, SP (volný text)

0-100(-35)

Ulice

Kontrola 18)

adresa - upřesnění 1 (dodatek adresy)

dop1

N(?)

A, NN, ZX, SP (volný text)

0-100(-35)

Dodatek adresy (poschodí)

poštovní směrovací číslo

(tuzemské i zahraniční)

psc

A(?)

NN (tuzemská čísla podle číselníku

PSČ pošty tuzemské)

1-11(-9)

pro tuzemské i zahraniční adresy; tuzemská čísla vždy v délce 5 znaků bez mezery

Formát dle schématu, pokud nevyhoví, tak zamítnout.

Kontroly dle číselníku (pokud nevyhoví, tak k došetření)

 

Kontrola 13), 53)

Město (obec)

mesto

A(?)

A, ZX, SP (volný text)

0-100(-48)

název města (pošty)

Kontrola 18)

 

Fyzické umístění entity: //dasta/is/ip/pn/hpn/idl (identifikace lékaře)

Pro HPN vyžadován právě jeden výskyt idl v každém formuláři.

Pro HOL: ičpe v idl se může lišit od ičpe v chpn (v případě, že díl I byl vystaven elektronicky a došlo k předání pacienta do péče jiného lékaře či zařízení) nebo mohou být stejné (v případě, že díl II zasílá stejný lékař, jako díl I). V případě, že díl I byl zaslán jiným lékařem jako papírový dokument, není v chpn icpe vyplněno.

 

Fyzické umístění entity: //dasta/is/ip/pn/hpn/idlp (položka identifikace lékaře)

název

Jméno

Povinost (DS)

Datový typ (DS)

Délka (DS)

Popis, podmínky, pokyny, poznámky

Typ identifikatoru

 

@typ

A(1)

„CSSZ_ICPE“ , „ICZ“

10

 

Autorita

@vyst

A(1)

„CSSZ“ nebo „“

10

 

Hodnota

@hod

A(1)

NN

50

IČPE či IČZ

IČPE vystavujícího lékaře ,  pro HOL se nmusí shodovat s cisloHPN/ECN/ICPE

Kontrola 14), 17), 56)

 

Fyzické umístění entity: //dasta/is/ip/pn/hpn/vchz (vycházky - pouze při změně)

název

Jméno

Povinost (DS)

Datový typ (DS)

Délka (DS)

Popis, podmínky, pokyny, poznámky

Datum začátku vycházek

dath_od

N0(1)

D(Formát D)

10

 Počátek platnosti vycházek

 

Kontrola 10), 11)

Čas začátku první vycházky

@vch1_od

A+0(?)

Time

8

Čas ve formátu HH:mm:ss (24 hod) s přesnostní na 30 minut, tj. ss vždy 00, mm buď 00 nebo 30.

Začátek vycházky

 

+ povinnost dána kontrolou 11)

Čas konce první vycházky

@vch1_do

A+0(?)

Time

8

Čas ve formátu HH:mm:ss (24 hod) s přesnostní na 30 minut, tj. ss vždy 00, mm buď 00 nebo 30.

Začátek vycházky

 

+ povinnost dána kontrolou 11)

Čas začátku druhé vycházky

@vch2_od

N0(?)

Time

8

Čas ve formátu HH:mm:ss (24 hod) s přesnostní na 30 minut, tj. ss vždy 00, mm buď 00 nebo 30.

Konec vycházky

 

kontrola 12)

Čas konce druhé vycházky

@vch2_do

N0(?)

Time

8

Čas ve formátu HH:mm:ss (24 hod) s přesnostní na 30 minut, tj. ss vždy 00, mm buď 00 nebo 30.

Začátek vycházky

 

kontrola 12)

Indikátor povolení vycházek

@ind_vch_pvl

A(?)

„A, N“

1

Pro povolení nebo změnu vycházek

 

Kontrola 21), 22), 11)

Indikátor zrušení vycházek

@ind_vch_zrs

A(?)

„A, N“

1

Pro zrušení vycházek

 

Kontrola 21), 22)

 

Fyzické umístění entity: //dasta/is/ip/pn/hpn/hsp (hospitalizace)

název

Jméno

Povinost (DS)

Datový typ (DS)

Délka (DS)

Popis, podmínky, pokyny, poznámky

Začátek hospitalizace

dath_od

A+0(?)

D(Formát D)

10

 Začátek hospitalizace

 

+ Pokud bude vyplněna hospitalizace do, musí být vyplněna hospitalizace od

Konec hospitalizace

dath_do

N0(?)

D(Formát D)

10

Konec hospitalizace

 

Může být nevyplněné v případě nástupu do ústavní péče

Příznak změny

@ind_hsp_zm

A(?)

„A, N“

1

Identifikace propuštění z či převzetí do ústavní péče

 

Fyzické umístění entity: //dasta/is/ip/pn/hpn/pece_zm (změna péče)

název

Jméno

Povinost (DS)

Datový typ (DS)

Délka (DS)

Popis, podmínky, pokyny, poznámky

Datum změny péče

dath_zm

A(1)

D(Formát D)

10

Datum předání/převzetí péče

 

+ vyplněno jen, pokud jde o předání nebo převzetí péče

Příznak převzetí péče

@ind_p_pzt

A(1)

„A, N“

1

Identifikace převzetí péče

 

Kontrola 23)

Příznak předání péče

@ind_p_pdn

A(1)

„A, N“

1

Identifikace předání péče

 

Kontrola 23)

Přebráno od lékaře

idl

N0

 

 

Pouze pro HOL – při převzetí je přebírající lékař zároveň zasílajícím. Při předání je předávající lékař zároveň zasílajícím.