Kontroly údajů datových vět HPN:

 

 

Kód kontroly

Popis

Odmítnutí

1. díl

2. díl

HOL

1

Kompletně duplicitní podání

Odmítnutí

X

X

X

2

Kontrola validity rodného čísla (modulo11, 00-99 první dvojčíslí, 01-12, 21-32, 51-62, 71-82 pro druhé dvojčíslí, 01-31 pro třetí dvojčíslí)

Odmítnutí

X

X

X

3

Vystaveno dne musí být > 31.12.2009

 

Odmítnutí

X

X

X

4

Rozhodnuto dne musí být > 31.12.2009

 

Odmítnutí

 

X

 

5

Neschopen práce od nesmí být > než Vystaveno dne o více než 1 den

 

Odmítnutí

X

X

 

6

Pokud je Neschopen práce od < Vystaveno dne o více než 3 dny, pak musí být vyplněny položky Kód OSSZ, která vydala souhlas ke zpětnému vystavení a Datum zpětného souhlasu a navíc Datum zpětného souhlasu musí být <= Vystaveno dne

 

Odmítnutí

X

X

 

7

Neschopen práce do musí být >= Neschopen práce od

 

Odmítnutí

 

X

 

8

Neschopen práce do nesmí být > Rozhodnuto dne o více než 3 dny

 

Odmítnutí

 

X

 

9

Rozhodnuto dne nesmí být > Aktuální datum

 

Odmítnutí

 

X

 

10

Vycházky od musí být >= Neschopen práce od

 

Odmítnutí

X

X

 

11

Pokud je vyplněno Vycházky od (v případě HOL a zároveň pokud je povoleniVychazek  = „A“ ) , musí být vyplněno Začátek vycházky a Konec vycházky a platí že Konec vycházky musí být > Začátek vycházky

Odmítnutí

X

X

X

12

Pole Začátek 2. vycházky a Konec 2. Vycházky jsou vždy vyplněna nebo nevyplněna současně, vyplněna mohou být pouze v případě, že je vyplněno Vycházky od a platí, že Konec 2. vycházky musí být > Začátek 2. vycházky

 

Odmítnutí

X

 

 

13

Pro stát = CZ platí, že PSČ obsahuje právě 5 číslic, pro stát <>CZ platí obecný formát PSČ.

 

Odmítnutí

X

X

X

14

Ověření, zda dle IČZ + IČPE existuje lékař v registru lékařů. V případě, že bylo podáno přes datové schránky, pak ověření, že datová schránka, ze které byl dokument podán je evidována v registru lékařů

Odmítnutí

X

X

X

15

Kontrola formátu diagnózy (písmeno + 2-3 číslice)

 

Odmítnutí

X

X

X

16

Kontrola diagnózy podle pohlaví (dle číselníku diagnóz – viz příloha číselníky) odpovídá pohlaví odvozenému z rodného čísla. Pokud číslice odpovídající měsíci narození je 5,6,7,8 jedná se o ženu, v ostatních případech se jedná o muže.

a. Diagnózy s hodnotou 1 ve sloupci POHLAVI v číselníku CIS_DIAGNOZA jsou povoleny pouze pro ženy

b. Diagnózy s hodnotou 2 ve sloupci POHLAVI v číselníku CIS_DIAGNOZA jsou povoleny pouze pro muže

c. Diagnózy s nevyplněným sloupcem POHLAVI v číselníku CIS_DIAGNOZA jsou povoleny pro muže i ženy

 

Odmítnutí

X

X

X

17

Kontrola formátu IČPE - Kontrola podle 8. kontrolní číslice (Luhnův algoritmus viz níže pod tabulkou)

 

Odmítnutí

X

X

X

18

Kontrola adresy pro stát CZ – povolené kombinace nepovinných polí

·         Vyplněna ulice + minimálně jedno z polí číslo popisné + číslo orientační

·         Je-li vyplněna Obec a není vyplněna Ulice, musí být vyplněno číslo popisné.

 

Odmítnutí

X

X

X

19

V případě, že bylo podáno přes datové schránky, pak ověření, že datová schránka, ze které byl dokument podán je evidována v registru lékařů

 

Odmítnutí

X

X

X

20

 Musí být vyplněno buď IČPE+ nebo ČPN

Odmítnutí

 

X

X

21

Položky povolení a zrušení vycházek nesmí současně obsahovat hodnotu „A“

 

Odmítnutí

 

 

X

22

Pokud je v jednom z polí povolení vycházek a zrušení vycházek „A“, pak musí být vyplněno pole Vycházky od

 

Odmítnutí

 

 

X

23

Položky předání péče a převzetí péče nesmí současně obsahovat hodnotu „A“

 

Odmítnutí

 

 

X

 

Nesplnění podmínky definované v kontrolách vede k odmítnutí formuláře.

 

Pozn. Luhnův algoritmus pro kontrolu IČPE (kontrola 17)

Luhnův algoritmus je jednoduchý algoritmus kontrolního součtu čísel, jehož účelem je pomoci při detekci náhodných chyb v zápisu nebo přepisu různých identifikačních čísel. Číslo, které má být pomocí Luhnova algoritmu chráněno, se doplní zprava o jednu kontrolní číslici vypočtenou způsobem uvedeným níže. Kontrola čísla poté spočívá ve výpočtu kontrolního součtu a ověřením, že tento kontrolní součet je beze zbytku dělitelný 10.

 

Výpočet kontrolní číslice

Vstupem je číslo libovolné délky. Výpočet probíhá ve třech krocích:

  1. Pro každou lichou číslici zprava spočítáme její dvojnásobek.
  2. Ciferné součty získaných dvojnásobků sečteme se zbývajícími číslicemi.
  3. Kontrolní číslice je doplněk do 10 pro součet z bodu 2 mod 10.

Kontrola správnosti hodnoty

Vstupem je celé kontrolované číslo včetně kontrolní číslice. Ověření probíhá ve třech krocích:

  1. Pro každou druhou číslici (bráno zprava, tedy se netýká kontrolní číslice) spočítáme její dvojnásobek.
  2. Ciferné součty získaných dvojnásobků sečteme se zbývajícími číslicemi.
  3. Pokud nám vyšel výsledek končící nulou (tedy číslo, jehož zbytek po dělení 10 je nula), původní číslo prošlo testem, jinak jím neprošlo.