Položky datové věty (formuláře)  e - Podání DPN 1. Díl

 

Poznámka: Povinnost položky

·         A           – povinná

·         A+         – podmíněně povinná (v kontrolách je upřesněno) a v případě nepovinného uvedení v XML prvek musí být obsažen, ale může být prázdný.

·         A+0       – podmíněně povinná (v kontrolách je upřesněno) a v případě nepovinného uvedení v XML prvek nemusí být obsažen

·         N           – nepovinná (v XML větě prvek musí být obsažen, ale může být prázdný)

·         N0         – nepovinná (v XML prvek může být vynechán).

 

Přehled položek

 

Fyzické umístění entity: //PodaniHPN/FormulareHPN/FormularHPN

Číslo údaje/Sekce tiskopisu

Název položky

tiskopisu (logický název)

Systémové jméno údaje (fyzický název)

Povinnost položky

A/A+/A+0/N/N0

Datový typ

Délka

Popis/ kontroly

 

Číslo pro elektronickou komunikaci

./CisloHPN/ECN/ICPE

A

NN

8

Identifikační číslo pracoviště pro elektronikcou komunikaci (přiděleno ČSSZ) Kontrola 17)

 

Pořadové číslo

./CisloHPN/ECN/PoradoveCislo

A

NN

10

Pořadové číslo neschopenky v rámci IČPE. Je tvořeno jako RRMMDD+PPPP kde PPPP je pořadové číslo v rámci dne.

 

OSSZ

./SSZKod

A

N

3

OSSZ/PSSZ, pro kterou je doklad určen Kód pracoviště číselník  C_COKR

 

IČZ lékaře zasílajícího dokument

./ZaslaniLekarId/ICZ

A

NN

8

IČZ vystavujícího lékaře,

Kontrola 14)

 

IČPE lékaře zasílajícího dokument

./ZaslaniLekarId/ICPE

A

NN

8

IČPE vystavujícího lékaře, pro 1. díl se musí shodovat s cisloHPN/ECN/ICPE

Kontrola 14), 17)

 

Opravné podání

./FormularOprava

A

Boolean

 

Identifikace opravného podání

 

Kód OSSZ, která vydala souhlas ke zpětnému vystavení

./ZpetnySouhlas/ZpetnySouhlasVystaveniSSZKod

A+0

N

3

OSSZ/PSSZ, která vydala souhlas se zpětným vystavením

Kód pracoviště číselník  C_COKR + povinnost dána kontrolou 6)

 

Datum zpětného souhlasu

./ZpetnySouhlas/ZpetnySouhlasVystaveniDatum

A+0

D

10

Datum udělení souhlasu se zpětným vystavením + povinnost dána kontrolou 6)

 

Fyzické umístění entity: //PodaniHPN/FormulareHPN/FormularHPN/Pojistenec/

Číslo údaje/Sekce tiskopisu

Název položky

tiskopisu (logický název)

Systémové jméno údaje (fyzický název)

Povinnost položky

A/A+/A+0/N/N0

Datový typ

Délka

Popis/ kontroly

 

Jméno

./Jmeno

A

A, ZX, SP

1-100

Jméno pojištěnce

 

Příjmení

./Prijmeni

A

A, ZX, SP

1-100

Příjmení pojištěnce

 

Rodné číslo/EČP

./RodneCislo

A

NN

9-10

Rodné číslo/ĚCP pojištěnce

Kontrola 2), 16)

 

Fyzické umístění entity: //PodaniHPN/FormulareHPN/FormularHPN/PobytVDobeNeschopnostiAdresa

Číslo údaje/Sekce tiskopisu

Název položky

tiskopisu (logický název)

Systémové jméno údaje (fyzický název)

Povinnost položky

A/A+/A+0/N/N0

Datový typ

Délka

Popis/ kontroly

 

Ulice

./Ulice

N

A, ZX, SP

0-100

Ulice

Kontrola 18)

 

Číslo popisné

./CisloPopisne

N

A, NN, ZZ

0-12

Číslo popisné

Kontrola 18)

 

Číslo orientační

./CisloOrientacni

N

A, NN, ZZ

0-4

Číslo orientační

Kontrola 18)

 

Dodatek adresy

./DodatekAdresy

N

A, NN, ZX, SP

0-100

Poschodí

 

 

PSČ

./PSC

A

NN

1-11

PSČ

Formát dle schématu, pokud nevyhoví, tak zamítnout.

Kontroly dle číselníku (pokud nevyhoví, tak k došetření)

Kontrola 13)

 

Obec

./Obec

A

A, ZX, SP

0-100

Obec

Kontrola 18)

 

Stát

./Stat

A

A

2

Stát Dle číselníku

Kontrola 13), 18)

 

Fyzické umístění entity: //PodaniHPN/FormulareHPN/FormularHPN/Zamestnani/

Číslo údaje/Sekce tiskopisu

Název položky

tiskopisu (logický název)

Systémové jméno údaje (fyzický název)

Povinnost položky

A/A+/A+0/N/N0

Datový typ

Délka

Popis/ kontroly

 

Název zaměstnavatele

./ZamestnavatelNazev

A

L2

1-150

Název zaměstnavatele

 

Adresa zaměstnavatele

./ZamestnavateleAdresa

A

L2

1-150

Adresa zaměstnavatele

 

Druh zaměstnání

./ZamestnaniDruhKod

A

NN

1

Druh zaměstnání

Dle číselníku CIS_DRUHZAMESTNANI

 

Profese

./Profese

A

L2

1-50

Profese

 

Fyzické umístění entity: //PodaniHPN/FormulareHPN/FormularHPN/NeschopnostPrace/

Číslo údaje/Sekce tiskopisu

Název položky

tiskopisu (logický název)

Systémové jméno údaje (fyzický název)

Povinnost položky

A/A+/A+0/N/N0

Datový typ

Délka

Popis/ kontroly

 

Vystaveno dne

./VystaveniDatum

A

D

10

Datum vystavení lékařem

Kontrola 3), 5), 6)

 

Neschopen práce od

./NeschopnostPraceZacatekDatum

A

D

10

Neschopen práce od

Kontrola 5), 6), 10)

 

Diagnóza

./DiagnozaKod

A

A, N

3-4

Diagnóza

Kontroly dle číselníku CIS_DIAGNOZA

Kontrola 15), 16)

 

Stát DPN

./StatDPNKod

A

A

2

Stát dočasné pracovní neschopnosti

Konstanta „CZ

 

Druh nemoci

./NemocDruhKod

A

A

3

Identifikace, zda jde o neschopnost v důsledku úrazu

Přípustné hodnoty NEM/URZ

 

Pracovní úraz

./PracovniUraz

A+0

boolean

 

Identifikace, zda jde o neschopnost v důsledku pracovního úrazu

 

Musí být obsaženo, pokud druh nemoci URZ

 

Úraz jiná osoba

./UrazJinaOsoba

A+0

boolean

 

Identifikace, zda jde o neschopnost v důsledku úrazu zaviněného jinou osobou

 

Musí být obsaženo, pokud druh nemoci URZ

 

Alkohol/Omamné látky

 

./AlkoholOmamneLatky

A+0

boolean

 

Identifikace, zda jde o neschopnost v důsledku úrazu po požití alkoholu nebo omamných látek

Musí být obsaženo, pokud druh nemoci URZ

 

Fyzické umístění entity: //PodaniHPN/FormulareHPN/FormularHPN/Vychazky/

Číslo údaje/Sekce tiskopisu

Název položky

tiskopisu (logický název)

Systémové jméno údaje (fyzický název)

Povinnost položky

A/A+/A+0/N/N0

Datový typ

Délka

Popis/ kontroly

 

Vycházky od

./VychazkyZacatekDatum

N0

D

10

Počátek platnosti vycházek

Kontrola 10), 11)

 

Začátek vycházky

./VychazkaDopopledneZacatekCas

A+0

time (hh:mm:ss)

8

Začátek vycházky

+ povinnost dána kontrolou 11

 

Konec vycházky

./VychazkaDopoledneKonecCas

A+0

time (hh:mm:ss)

8

Konec vycházky

+ povinnost dána kontrolou 11

 

Začátek 2. vycházky

./VychazkaOdpoledneZacatekCas

N0

time (hh:mm:ss)

8

Začátek 2. vycházky

Kontrola 12)

 

Konec 2. vycházky

./VychazkaOdpopledneKonecCas

N0

time (hh:mm:ss)

8

Konec 2. vycházky

Kontrola 12)

 

Fyzické umístění entity: //PodaniHPN/FormulareHPN/FormularHPN/Hospitalizace/

Číslo údaje/Sekce tiskopisu

Název položky

tiskopisu (logický název)

Systémové jméno údaje (fyzický název)

Povinnost položky

A/A+/A+0/N/N0

Datový typ

Délka

Popis/ kontroly

 

Hospitalizace od

./HospitalizaceZacatekDatum

A+0

D

10

Začátek hospitalizace

+ Pokud bude vyplněna hospitalizace do, musí být vyplněna hospitalizace od

 

Hospitalizace do

./HospitalizaceKonecDatum

N0

D

10

Konec hospitalizace