Položky datové věty (formuláře) e - Podání Hlášení ošetřujícího lékaře

 

Poznámka: povinnost položky:

·         A           – povinná

·         A+         – podmíněně povinná (v kontrolách je upřesněno) a v případě nepovinného uvedení v XML prvek musí být obsažen, ale může být prázdný.

·         A+0       – podmíněně povinná (v kontrolách je upřesněno) a v případě nepovinného uvedení v XML prvek nemusí být obsažen

·         N           – nepovinná (v XML větě prvek musí být obsažen, ale může být prázdný)

·         N0         – nepovinná (v XML prvek může být vynechán).

 

 

 

Přehled položek

 

Fyzické umístění entity: //PodaniHPN/FormulareHPN/FormularHPN

Číslo údaje/Sekce tiskopisu

Název položky

tiskopisu (logický název)

Systémové jméno údaje (fyzický název)

Povinnost položky

A/A+/A+0/N/N0

Datový typ

Délka

Popis/ kontroly

 

Číslo pro elektronickou komunikaci

./CisloHPN/ECN/ICPE

A+0

NN

8

Identifikační číslo pracoviště pro elektronikcou komunikaci (přiděleno ČSSZ), které vydalo začátek neschopnosti (součást EČN).

+vyplněno pokud není vyplněno čpn (Kontrola 20, 17)

 

Pořadové číslo

./CisloHPN/ECN/PoradoveCislo

A+0

NN

10

Pořadové číslo neschopenky v rámci IČPE. Je tvořeno jako RRMMDD+PPPP kde PPPP je pořadové číslo v rámci dne (součást EČN).

+vyplněno pokud není vyplněno čpn (Kontrola 20)

 

Číslo potvrzení

./CisloHPN/CPN

A+0

A

8

Číslo rozhodnutí (v případě, že 1. Díl byl vydán papírově)

Kontrola na formát (písmeno + 6-7 číslic).

+vyplněno pokud není vyplněno pc  + ičpe Kontrola 20)

 

OSSZ

./SSZKod

A

N

3

OSSZ, pro kterou je doklad určen.

Kód pracoviště číselník  C_COKR

 

IČZ vystavujícího lékaře

./ZaslaniLekarId/ICZ

A

NN

8

IČZ vystavujícího lékaře.

Kontrola 14)

 

IČPE vystavujícího lékaře

./ZaslaniLekarId/ICPE

A

NN

8

IČPE vystavujícího lékaře

IČPE pracoviště, které podává dokument.

Slouží k identifikaci podávajícího (v případě, že dokument posílá jiný lékař, než který vystavil 1. Díl, pak se liší od IČPE  v rámci EČN).

Kontrola 14), 17)

 

 

Fyzické umístění entity: //PodaniHPN/FormulareHPN/FormularHPN/Pojistenec/

Číslo údaje/Sekce tiskopisu

Název položky

tiskopisu (logický název)

Systémové jméno údaje (fyzický název)

Povinnost položky

A/A+/A+0/N/N0

Datový typ

Délka

Popis/ kontroly

 

Jméno

./Jmeno

A

A, ZX, SP

1-100

Jméno pojištěnce

 

Příjmení

./Prijmeni

A

A, ZX, SP

1-100

Příjmení pojištěnce

 

Rodné číslo/EČP

./RodneCislo

A

NN

9-10

Rodné číslo/ĚCP pojištěnce.

Kontrola 2), 16)

 

Fyzické umístění entity: //PodaniHPN/FormulareHPN/FormularHPN/ZmenaVychazek/

Číslo údaje/Sekce tiskopisu

Název položky

tiskopisu (logický název)

Systémové jméno údaje (fyzický název)

Povinnost položky

A/A+/A+0/N/N0

Datový typ

Délka

Popis/ kontroly

 

Povolení vycházek

./PovoleniVychazek

A

boolean

 

Pro povolení nebo změnu vycházek.

Kontrola 21), 22), 11)

 

Zrušení vycházek

./ZruseniVychyzek

A

boolean

 

Pro zrušení vycházek.

Kontrola 21), 22)

 

Vycházky od

./VychazkyZacatekDatum

A+0

D

10

Počátek platnosti vycházek.

+ povinnost dána kontrolou 22)

 

Začátek vycházky

./VychazkaDopoledneZacatekCas

A+0

time (hh:mm:ss)

8

Začátek vycházky.

Kontrola 11)

 

Konec vycházky

./VychazkaDopoledneKonecCas

A+0

time (hh:mm:ss)

8

Konec vycházky.

Kontrola 11)

 

Začátek 2. vycházky

./VychazkaOdpoledneZacatekCas

N0

time (hh:mm:ss)

8

Začátek 2. vycházky.

Kontrola 12)

 

Konec 2. vycházky

./VychazkaOdpoledneKonecCas

N0

time (hh:mm:ss)

8

Konec 2. vycházky.

Kontrola 12)

 

Fyzické umístění entity: //PodaniHPN/FormulareHPN/FormularHPN/ZmenaMistaPobytu

Číslo údaje/Sekce tiskopisu

Název položky

tiskopisu (logický název)

Systémové jméno údaje (fyzický název)

Povinnost položky

A/A+/A+0/N/N0

Datový typ

Délka

Popis/ kontroly

 

Změna místa pobytu

./MistoPobytuZmena

A

boolean

 

Identifikace změny místa pobytu

 

Platnost od

./AdresaPlatnostZacatekDatum

A+0

D

10

Platnost změny místa pobytu

 

Platnost do

./AdresaPlatnostKonecDatum

N0

D

10

Konec platnosti změny místa pobytu (vyplňuje se pouze pro dočasnou změnu místa pobytu, např. na víkend)

 

Ulice

./Ulice

N

A, ZX, SP

0-100

Ulice

Kontrola 18)

 

Číslo popisné

./CisloPopisne

N

A, NN, ZZ

0-12

Číslo popisné

Kontrola 18)

 

Číslo orientační

./CisloOrientacni

N

A, NN, ZZ

0-4

Číslo orientační

Kontrola 18)

 

Dodatek adresy

./DodatekAdresy

N

A, NN, ZX, SP

0-100

Poschodí

 

PSČ

./PSC

A+0

NN

1-11

PSČ

Dle číselníku

+vyplněno jen pokud se jedná o změnu adresy.

Kontrola 13)

 

Obec

./Obec

A+0

A, ZX, SP

0-100

Obec

+vyplněno jen pokud se jedná o změnu adresy

Kontrola 18)

 

Stát

./Stat

A+0

A

2

Stát

Dle číselníku

+vyplněno jen pokud se jedná o změnu adresy

Kontrola 13, 18)

 

Fyzické umístění entity: //PodaniHPN/FormulareHPN/FormularHPN/ZmenaHospitalizace/

Číslo údaje/Sekce tiskopisu

Název položky

tiskopisu (logický název)

Systémové jméno údaje (fyzický název)

Povinnost položky

A/A+/A+0/N/N0

Datový typ

Délka

Popis/ kontroly

 

Propuštění z ústavní péče

./HospitalizaceZmena

A

boolean

 

Identifikace propuštění z či převzetí do ústavní péče

 

Datum hospitalizace od

./HospitalizaceZacatekDatum

A+0

D

10

Začátek hospitalizace.

+ Pokud jde o HospitalizaceZmena

 

Datum hospitalizace do

./HospitalizaceKonecDatum

N

D

10

Konec hospitalizace

Může být nevyplněné v případě nástupu do ústavní péče

 

Fyzické umístění entity: //PodaniHPN/FormulareHPN/FormularHPN/ZmenaPece

Číslo údaje/Sekce tiskopisu

Název položky

tiskopisu (logický název)

Systémové jméno údaje (fyzický název)

Povinnost položky

A/A+/A+0/N/N0

Datový typ

Délka

Popis/ kontroly

 

Převzetí péče

./PecePrevzeti

A

boolean

 

Identifikace převzetí péče.

Kontrola 23)

 

Předání péče

./PecePredani

A

boolean

 

Identifikace předání péče.

Kontrola 23)

 

Datum převzetí

./PeceZmenaDatum

A+0

D

10

Datum předání/převzetí péče.

+ vyplněno jen, pokud jde o předání nebo převzetí péče

 

IČZ předávající lékař

./PredaniLekarId/ICZ

N

NN

8

IČZ předávajícího lékaře.

vyplněno pouze pokud jde o převzetí péče

 

IČPE předávající lékař

./PredaniLekarId/ICPE

N

NN

8

IČPE předávajícího lékaře

vyplněno pouze pokud jde o převzetí péče

 

Fyzické umístění entity: //PodaniHPN/FormulareHPN/FormularHPN/ZmenaDiagnozy

Číslo údaje/Sekce tiskopisu

Název položky

tiskopisu (logický název)

Systémové jméno údaje (fyzický název)

Povinnost položky

A/A+/A+0/N/N0

Datový typ

Délka

Popis/ kontroly

 

Změna diagnózy

./DiagnozaZmena

A

boolean

 

Identifikace změny diagnózy

 

Datum změny diagnózy

./DiagnozaZmenaDatum

A+0

D

10

Datum změny diagnózy.

+ vyplněno jen při změně diagnózy

 

Diagnóza

./DiagnozaKod

A+0

A, N

3-4

Dle číselníku CIS_DIAGNOZA.

+ vyplněno jen při změně diagnózy

Pokud vyplněno a nevyhoví číselníku, tak k došetření

Kontrola 15), 16)

 

Fyzické umístění entity: //PodaniHPN/FormulareHPN/FormularHPN/PoruseniLecebnehoRezimu

Číslo údaje/Sekce tiskopisu

Název položky

tiskopisu (logický název)

Systémové jméno údaje (fyzický název)

Povinnost položky

A/A+/A+0/N/N0

Datový typ

Délka

Popis/ kontroly

 

Porušení léčebného režimu

./LecebnyRezimPoruseni

A

boolean

 

Identifikátor porušení léčebného režimu

 

Porušení režimu – poznamka

./LecebnyRezimPoruseniPoznamka

A+0

L2

0-200

Poznámka k porušení léčebného režimu.

+ vyplněno pouze při porušení léčebného režimu