C_DATYP   Datové typy

 

Číselník  používejte při vyplňování tiskopisů platných od ledna 2009.

xsd schéma Datových typů

 

 

Kód položky

Název položky

 

 

 

 

 

 

Platnost od

Platnost do

 

A

alfaznaky (A - Z, a-z) + ŠŚŤŽŹšśťžźŁĄŞŻłąşĽľżŔÁÂĂÄĹĆÇČÉĘËĚÍÎĎĐ

ŃŇÓÔŐÖ ŘŮÚŰÜÝŢßŕáâăäĺćçčéęëěíîďđńňóôőöřůúűüýţ

1. 1. 2009

 

L2

všechny znaky dle ISO 8859-2 (Latin 2) dle uvedené tabulky

1. 1. 2009

 

N

číslo - znaky 0-9, nesmí začínat nulou

 

 

 

1. 1. 2009

 

ZL

znaménka 1:

 

 

 

 

 

 

1. 1. 2009

 

 

pomlčka(-)           

 

 

[U+002D]

 

 

1. 1. 2009

 

 

čárka (,)                  

 

 

[U+002C]

 

 

1 1. 2009

 

 

tečka(.)                  

 

 

[U+002E]

 

 

1. 1. 2009

 

 

plus(+)                     

 

 

[U+002B]

 

 

1. 1. 2009

 

 

jednoduchý apostrof (')            

 

[U+0027]

 

 

1. 1. 2009

 

ZZ

znaménka 2: všechny ZL a navíc:

 

 

 

1. 1. 2009

 

 

lomítko (/)              

 

 

[U+002F]

 

 

1. 1. 2009

 

 

zpětné lomítko (\)   

 

 

[U+005C]

 

 

1. 1. 2009

 

ZX

znaménka 3:

 

 

 

 

 

 

1. 1. 2009

 

 

pomlčka(-)           

 

 

[U+002D]

 

 

1. 1. 2009

 

 

čárka (,)                 

 

 

[U+002C]

 

 

1. 1. 2009

 

 

tečka(.)                   

 

 

[U+002E]

 

 

1. 1. 2009

 

 

jednoduchý apostrof (')            

 

[U+0027]

 

 

1. 1. 2009

 

ZM

znaménka 4:

 

 

 

 

 

 

1. 1. 2015

 

 

pomlčka(-)           

 

 

[U+002D]

 

 

1. 1. 2015

 

 

tečka (.)                 

 

 

[U+002E]

 

 

1. 1. 2015

 

 

podtržítko(_)                   

 

 

[U+005F]

 

 

1. 1. 2015

 

ZN

znaménka 5:

 

 

 

 

 

 

1. 1. 2015

 

 

pomlčka(-)           

 

 

[U+002D]

 

 

1. 1. 2015

 

 

podtržítko(_)                 

 

 

[U+005F]

 

 

1. 1. 2015

 

NN

číslo - znaky 0-9, může začínat nulou

 

 

 

1. 1. 2009

 

D

datum ve formátu unicode RRRR-MM-DD

 

 

 

1. 1. 2009

 

ND

číslo - znaky 0-9, může obsahovat znaménko jako první znak a des. tečku (nebo des. čárku)

1. 1. 2009

 

DT

datum a čas ve formátu unicode Yyyy-mm-ddThh-mm-ss

 

 

1. 1. 2009

 

L

logická hodnota A/N (zaškrtávátko na vstupu)

 

 

 

1. 1. 2009

 

 

SP

(obyčejná) mezera [U+0020], nesmí být prvním ani posledním znakem

1. 1. 2009

 

-NN

číslo – znaky 0-9, může být nula nebo záporné

1. 8. 2009

 

HEX

znaky použité v GUID : 0-9, a-f, A-F

1. 8. 2009

 

 

 

 

 

Tabulka znaků  ISO/IEC 8859-2:1999 (Latin 2)  - datový typ L2

hex

x0

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

x9

xA

xB

xC

xD

xE

xF

0x

Řídící znaky

1x

2x

SP

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

3x

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

4x

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

5x

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

6x

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

7x

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

 

8x

Nevyužíváno

9x

Ax

NBSP

Ą

˘

Ł

¤

Ľ

Ś

§

¨

Š

Ş

Ť

Ź

SHY

Ž

Ż

Bx

°

ą

˛

ł

´

ľ

ś

ˇ

¸

š

ş

ť

ź

˝

ž

ż

Cx

Ŕ

Á

Â

Ă

Ä

Ĺ

Ć

Ç

Č

É

Ę

Ë

Ě

Í

Î

Ď

Dx

Đ

Ń

Ň

Ó

Ô

Ő

Ö

×

Ř

Ů

Ú

Ű

Ü

Ý

Ţ

ß

Ex

ŕ

á

â

ă

ä

ĺ

ć

ç

č

é

ę

ë

ě

í

î

ď

Fx

đ

ń

ň

ó

ô

ő

ö

÷

ř

ů

ú

ű

ü

ý

ţ

˙

Znak s hex kódem 20 je obyčejná mezera, A0 je tvrdá mezera, znak AD měkký rozdělovník.

  

Poznámka: V rámci popisu datových typů jednotlivých položek datových vět se mohou jednotlivé typy dat kombinovat.

Jako oddělovač je v tomto případě použita čárka.