PVPOJ10 - Popis položek v datové větě Přehledu o výši pojistného

Důležitá poznámka:

- pokud je typ údaje číslo a nepovinný, pak element musí být přítomen a může být nastaven jako 0

- pokud je typ údaje text a nepovinný, pak atribut musí být přítomen a může být nastaven jako prázdný

- pořadí elementů je závazné

 

Specifikace datové věty – typ podání „N“ a „Z“ (řádný přehled a opravný přehled)

Systémová data

Logický název položky

Fyzický název položky

Povinný (A/N)

Typ

Délka

Popis

typPrehledu

prehled@typPrehledu

A

A

1

Typ podání:

„N“ (řádný)

„Z“  (oprava)

verze

prehled@verze

A

ND

1-10

Verze věty: 2010.1

CorrId stornovaneho zaznamu

prehled@corrIDStorna

N

HEX

32

Odkaz na stornovaný záznam: v řádném podání nesmí být vyplněn, v opravném podání naopak musí být vyplněn. corrIDStorna je identifikátor opravovaného e - Podání, které podávající dostal z PVS, tj. v mailu z adresy robot@gov.cz.

kodOSSZ

prehled/okres/kodOSSZ

A

N

3

Kód OSSZ z číselníku okresů

nazevOSSZ

prehled/okres/nazevOSSZ

N

L2

1-200

Místně příslušná OSSZ (ÚP PSSZ)

mesic

prehled/obdobi/mesic

A

NN

1–2

Vykazované období – měsíc

rok

prehled/obdobi/rok

A

N

4

Vykazované období – rok

Fyzické umístění entity: prehled/zamestnavatel/

Název položky

Fyzický název položky

Povinný
(A/N)

Typ

Délka

Popis

VS

./vs

A

N

10

Variabilní symbol zaměstnavatele

IC

./IC

N

A,NN, ZZ

1–35

Identifikační číslo plátce

Nazev

./nazev

A

L2

1–144

Název zaměstnavatele

Ulice

./adresa/ulice

N

A, NN, ZZ, SP

1–50

Ulice

Cislo domu

./adresa/cisloDomu

A

A, NN, ZZ

1–12

Číslo domu

Obec

./adresa/obec

A

A,NN, ZL,

SP

1–50

Obec

PSC

./adresa/PSC

A

A, NN, ZZ

1–11

PSČ

Stát

./adresa/stat

A

A

2

Číselník států.

Sazba

./sazba

A

N

1

Pro rok 2010 je hodnota =  „1“;

od roku 2011  hodnota „1“ a „2“

Pozn.: O sazbu 2 pro rok 2011 musí podávající požádat.

Počet zaměstnanců

./pocetZamestnancu

A

N

A N

1-10

Počet zaměstnanců,uvede se počet zaměstnanců, kteří jsou (byli) účastni nemocenského a důchod. pojištění (včetně zaměstnanců účastných jen důchodového pojištění), k poslednímu kalendářnímu dni kalendářního měsíce, za který se Přehled podává. Pro rok 2011 údaj není na formuláři PVPOJ  11 uveden,  je pro podávajícího nepovinný, ale musí být uveden v DV jako konstanta a nesmí být prázdný, např.: <pocetZamestnancu>0</pocetZamestnancu> nebo může být uvedena skutečná hodnota počtu zaměstnanců

Fyzické umístění entity: prehled/pojistne/

Název položky

Fyzický název položky

Povinný
(A/N)

Typ

Délka

Popis

uhrnVymerovacichZakladu

./uhrnVymerovacichZakladu

A

-NN

1–12

Úhrn vyměřovacích základů na nemocenské a důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

uhrnPojistneho

./uhrnPojistneho

A

-NN

1–12

Úhrn pojistného na Pojistné na nemocenské  a důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

uhrnVymerovacichZakladuDuchodove

./uhrnVymerovacichZakladuDuchodove

A

-NN

1–12

Pojistné pouze na důchodové pojištění – Úhrn vyměřovacích základů

uhrnPojistnehoDuchodove

./uhrnPojistnehoDuchodove

A

-NN

1–12

Pojistné pouze na důchodové pojištění – Úhrn pojistného

pojistneCelkem

./pojistneCelkem

A

-NN

1–12

Pojistné celkem

           

Fyzické umístění entity: prehled/nahradyMzdy/

Název položky

Fyzický název položky

Povinný
(A/N)

Typ

Délka

Popis

uhrnZuctovanychNahrad

./uhrnZuctovanychNahrad

A

-NN

1–12

Náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti – Úhrn zúčtovaných náhrad mzdy  pro sazbu = 2     

Pro sazbu = 1 musí být v DV vygenerováno: <uhrnZuctovanychNahrad>0</uhrnZuctovanychNahrad>

polovinaZuctovanychNahrad

./polovinaZuctovanychNahrad

A

-NN

1–12

Náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti – Polovina zúčtovaných náhrad mzdy pro sazbu = 2     

Pro sazbu = 1 musí být v DV vygenerováno: <polovinaZuctovanychNahrad>0</polovinaZuctovanychNahrad>

Rozdíl mezi pojistným a vyplacenými dávkami

Název atributu

Fyzický název položky

Povinný
(A/N)

Typ

Délka

Popis

rozdilPojistneNahrady

prehled/rozdilPojistneNahrady

A

-NN

1-12

Rozdíl mezi pojistným celkem,  slevami na pojistném, ½ zúčtovaných náhrad mzdy a vyplacenými dávkami

Bankovní spojení

Fyzické umístění entity: prehled/platebniUdaje/

Název atributu

Fyzický název atributu

Povinný
(A/N)

Typ

Délka

Popis

bankaCisloUctu

./bankaCisloUctu

N

NN, ZZ

0-34

Číslo účtu (nebo) IBAN

Kontaktní pracovník

Fyzické umístění entity: prehled/pracovnik/

Název atributu

Fyzický název atributu

Povinný
(A/N)

Typ

Délka

Popis

kontaktJmeno

./jmeno

N

A, ZX, SP

1-50

Jméno kontaktního pracovníka

kontaktPrijmeni

./prijmeni

N

A, ZX, SP

1-50

Příjmení kontaktního pracovníka

kontaktTelefon

./telefon

N

A, NN, ZZ, SP

0–16

Telefon kontaktního pracovníka, 1 telefonní číslo (lze přidat linku: /xyz nebo l.xyz), NE e-mail adresa.

datumVyplneni

./datumVyplneni

A

D

10

Datum vyplnění

Doplňkové údaje:

Fyzické umístění entity: prehled/

Název položky

Fyzický název položky

Povinný
(A/N)

Typ

Délka

Popis

poznamka

prehled/poznamka

N

L2

0-200

Poznámka, může být

Specifikace datové věty – typ podání „S“ (storno přehledu)

Systémová data

Logický název položky

Fyzický název položky

Povinný (A/N)

Typ

Délka

Popis

typPrehledu

prehled@ typPrehledu

A

A

1

Typ podání:

„S“ (storno)

verze

prehled@ verze

A

ND

10

Verze věty: 2010.1

CorrId stornovaneho zaznamu

prehled@corrIDStorna

A

HEX

32

Odkaz na záznam, který je stornován.

kodOSSZ

Prehled/okres/kodOSSZ

A

N

3

Kód OSSZ

nazevOSSZ

Prehled/okres/nazevOSSZ

N

L2

1-200

Místně příslušná OSSZ (ÚP PSSZ)

mesic

prehled/obdobi/mesic

A

NN

1–2

Vykazované období – měsíc

rok

prehled/obdobi/mesic

A

N

4

Vykazované období – rok

Identifikace zaměstnavatele

Fyzické umístění entity: prehled/zamestnavatel/

Název položky

Fyzický název položky

Povinný
(A/N)

Typ

Délka

Popis

VS

./vs

A

N

10

Variabilní symbol zaměstn.

IC

./IC

N

A,NN, ZZ

1–35

Identifikační číslo plátce

Nazev

./nazev

A

L2

1–144

Název zaměstnavatele

Ulice

./adresa/ulice

N

A,N,ZZ, SP

1–50

Ulice

Cislo domu

./adresa/cisloDomu

A

A, NN, ZZ

1–12

Číslo domu

Obec

./adresa/obec

A

A,NN,ZL,

SP

1–50

Obec

PSC

./adresa/PSC

A

A, NN, ZZ

1–11

PSČ

Stát

./adresa/stat

A

A

2

Číselník států.

Sazba

./sazba

A

N

1

Pro rok 2010  hodnota „1“;

od roku 2011 jsou povoleny hodnoty „1“ a „2“

Počet zaměstnanců

./pocetZamestnancu

A

N

1-10

Počet zaměstnanců – uvede se počet zaměstnanců, kteří jsou (byli) účastni nemocenského a důchod. pojištění (včetně zaměstnanců účastných jen důchodového pojištění), k poslednímu kalendářnímu dni kalendářního měsíce, za který se Přehled podává. Pro rok 2011 údaj není na formuláři PVPOJ  11 uveden, ale musí být uveden v DV jako konstanta a nesmí být prázdný, např.: <pocetZamestnancu>0</pocetZamestnancu> nebo může být uvedena skutečná hodnota počtu zaměstnanců

Doplňkové údaje

Fyzické umístění entity: prehled/

Název položky

Fyzický název položky

Povinný
(A/N)

Typ

Délka

Popis

poznamka

prehled/poznamka

A

L2

0-200

Poznámka, která musí být vyplněna v případě storna nebo opravy.