C_DUVNEPOSPOD Číselník důvodů neposkytnutí podkladů  pro ÚP (podpora v nezaměstnanosti)
KÓD POLOŽKY  NÁZEV POLOŽKY POPIS POLOŽKY  Platnost od Platnost do Poznámka
1 úmrtí pojištěnce zaměstnání skončilo z důvodu úmrtí pojištěnce 01.04.2022    
2 starobní důchod pojištěnec, jemuž skončilo zaměstnání, je poživatelem starobního důchodu 01.04.2022    
3 vybraná zaměstnání soudci, členové zastupitelstev územních samosprávních celků, poslanci Poslanecké sněmovny PČR, senátoři Senátu PČR, členové vlády, prezident, viceprezident a členové NKÚ, členové RRTV, finanční arbitr a jeho zástupce, veřejný ochránce práv a jeho zástupce, členové Rady Ústavu pro studium totalitních
režimů, členové Rady Českého telekomunikačního úřadu, členové Rady Energetického regulačního úřadu, členové Národní rozpočtové rady, pracovníci v pracovním vztahu podle cizích právních předpisů, fyzické osoby neuvedené v § 5, písm. a) bodech 1 až 21 zákona č. 187/2006 Sb., s výjimkou členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy zvolených do funkcí, jež zastupitelstvo neurčilo jako funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni, státní zástupci vykonávající v ČR funkci evropských pověřených žalobců (§ 167g zákona č. 187/2006 Sb.) 
01.04.2022