Pojistné na sociální zabezpečení

Tiskopisy pojistné na sociální zabezpečení

Název Číslo eTiskopis*

Náhled
(k ručnímu vyplnění)

Přehled o výši pojistného - platnost od 1. 1. 2016
(dle § 9 zákona č. 589/1992 Sb.)

89 542 13

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Potvrzení zaměstnavatele o úhrnu vyměřovacích základů, z nichž bylo sráženo pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
(dle § 15a odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb.)

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

*) eTiskopisy jsou tiskopisy vyplnitelné na počítači. Vybraný tiskopis lze jednoduše vyplnit a po té vytisknout pomocí tlačítka "TISK" na konci tiskopisu či elektronicky odeslat přímo na úřad. Pro elektronické odesílání je třeba mít nainstalovaný doplněk dle vámi používaného internetového prohlížeče.