Žádost o tuniský důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v České republice

Tiskopis CZ/TN 202 - Žádost o důchod z Tuniské republiky

Tiskopis CZ/TN 207 - Prohlášení týkající se historie osobního pojištění (zaměstnání)

Uvedené formuláře, vyplněné hůlkovým písmem, odevzdejte na místně příslušné OSSZ, v Praze na Pražské správě sociálního zabezpečení, nebo v Brně na Městské správě sociálního zabezpečení. Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod na adresu:

ČSSZ
Křížová 25
225 08 Praha 5
Tel.: 00420 257 061 111
E –mail: posta@cssz.cz

Na ČSSZ k nim bude připojeno potvrzení o Vašich dobách pojištění v České republice a poté po případném doplnění dalších potřebných údajů bude vše odesláno příslušnému tuniskému nositeli pojištění.