Žádost o kanadský důchod

Žádost o kanadský důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v České republice

GE-CAN 1  Žádost o starobní a pozůstalostní důchod – anglicky, francouzsky, česky

GE_CAN 1 (DI) Žádost o invalidní důchod – anglicky, francouzsky, česky

Dotazník k žádosti o invalidní důchod – anglicky, francouzsky, česky

GE-CAN 3 Žádost o dětské dávky – anglicky, francouzsky, česky

Uvedený formulář, vyplněný hůlkovým písmem, popř. elektronicky, zašlete níže uvedené instituci nebo její regionální pobočce podle místa Vašeho bydliště:

ČSSZ
Křížová 25
225 08 Praha 5
Tel.: 00420 257 061 111
E –mail: posta@cssz.cz

Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod příslušné kanadské správě sociálního zabezpečení. V případě potřeby Vás požádá o doplnění dalších informací. Ke každému formuláři máte k dispozici návod pro vyplnění.