Žádost o Japonský důchod

Žádost o Japonský důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v České republice

Tiskopis žádosti CZ/J 1 nebo CZ/J 2 prosím vyplňte hůlkovým písmem nebo elektronicky pomocí příslušného návodu. Vyplněné formuláře odevzdejte na místně příslušné OSSZ, v Praze na Pražské správě sociálního zabezpečení. Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod na

ČSSZ
Křížová 25
225 08 Praha 5
Tel.: 00420 257 061 111
E –mail: posta@cssz.cz

Na ČSSZ k nim bude připojeno potvrzení o Vašich dobách pojištění v České republice a poté po případném doplnění dalších potřebných údajů bude vše odesláno japonskému nositeli pojištění. Japonský nositel pojištění se na Vás v případě žádosti o invalidní důchod obrátí s žádostí o doplnění potřebných informací týkajících se Vašeho zdravotního stavu.

 

Aktualizováno dne 19. 2. 2010