Žádost o izraelský důchod

Žádost o izraelský důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v České republice

Žádost o invalidní důchod

Žádost o starobní důchod

Žádost o pozůstalostní důchod

Uvedený formulář, vyplněný hůlkovým písmem, popř. elektronicky, zašlete níže uvedené instituci nebo její regionální pobočce podle místa Vašeho bydliště:

ČSSZ
Křížová 25
225 08 Praha 5
Tel.: 00420 257 061 111
E –mail: posta@cssz.cz

Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod příslušné izraelské správě sociálního zabezpečení. V případě potřeby Vás požádá o doplnění dalších informací.