Žádost o indický důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v České republice

 • Tiskopis CZ/IN 4 Žádost o indický starobní důchod nebo pozůstalostní důchod nebo důchod pro osoby trvale plně invalidní
 • Tiskopis CZ/IN 1 Žádost o dávku z indického spořícího fondu uplatněná členem, resp. tiskopis CZ/IN 2 Žádost o dávku z indického spořícího fondu uplatněná pozůstalým
  - Tyto žádosti se vyplňují společně s žádostí o důchod (tj. formulář IN/CZ 4), pokud byl žadatel nebo zemřelý pojištěnec účasten spoření v indickém spořícím fondu.
 • Tiskopis CZ/IN 3 Žádost o jednorázovou výplatu dávek z indického zaměstnaneckého penzijního systému
  - Tato žádost se podává v případě, že klient žádá o jednorázovou výplatu dávek z indického zaměstnaneckého penzijního systému, a to v případě, kdy nedosáhl 50 let věku a nadále nebude v Indii pracovat.
 • Tiskopis CZ/IN 5 Žádost pozůstalé osoby o indické zajišťovací dávky
  -
  Tato žádost se podává v případě, že pojištěnec zemře ještě v průběhu zaměstnání, pozůstalé osoby mají nárok na indickou zajišťovací dávku pro pozůstalé.

Uvedené tiskopisy, prosím, vyplňte hůlkovým písmem. Vyplněné formuláře odevzdejte na místně příslušné OSSZ, v Praze na Pražské správě sociálního zabezpečení, nebo v Brně na Městské správě sociálního zabezpečení. Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod na:

ČSSZ
Křížová 25
225 08 Praha 5
Tel.: 00420 257 061 111
E–mail: posta@cssz.cz

Na ČSSZ k nim připojí potvrzení o Vašich dobách pojištění v České republice a poté po případném doplnění dalších potřebných údajů bude vše odesláno indickému nositeli pojištění EPFO.