Žádost o český důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v Tunisku

Tiskopis TN/CZ 202  – Žádost o důchod z České republiky

Uvedený formulář, vyplněný hůlkovým písmem, zašlete na adresu příslušné níže uvedené instituce nebo odevzdejte na její regionální pobočce místně příslušné podle místa Vašeho bydliště:

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (Národní fond sociálního zabezpečení)
49, Avenue Taïeb M´hiri
1002 Tunis
La République tunisienne
www.cnss.tn/fr

 

La Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale (Národní fond důchodového zabezpečení a sociální péče)
12, Avenue Jean Jaurès
1001 Tunis
La République tunisienne
www.cnrps.nat.tn

 

Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod České správě sociálního zabezpečení k vyřízení. V případě potřeby Vás požádá o doplnění dalších informací.