Žádost o český důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v Indii

Uvedený formulář, vyplněný hůlkovým písmem, zašlete na adresu svého posledního zaměstnavatele, který jej postoupí indickému  nositeli pojištění EPFO.

Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod spolu s potvrzením o Vašich dobách pojištění v Indii  České správě sociálního zabezpečení k vyřízení. V případě potřeby Vás požádá o doplnění dalších informací.