Žádost o český důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v Austrálii

Žádost o český důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v Austrálii

Název eTiskopis Náhled
(k ručnímu vyplnění)
Žádost o důchod z České republiky (Austrálie) – tiskopis CZ/AU 202 tiskopis k vyplnění na PC pdf

Uvedený formulář, vyplněný hůlkovým písmem, popř. elektronicky, zašlete na adresu níže uvedené instituce nebo odevzdejte její regionální pobočce podle místa Vašeho bydliště:

Centrelink International
GPO Box 273
Hobart, Tasmania 7001
Australia
http://www.centrelink.gov.au/

Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod České správě sociálního zabezpečení k vyřízení. V případě potřeby Vás požádá o doplnění dalších informací.