Mezinárodní smlouvy - Žádost o korejský důchod

Žádost o korejský důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v České republice

 • Tiskopis KR/CZ 2

  Uvedený formulář, vyplněný hůlkovým písmem, popř. elektronicky, zašlete níže uvedené instituci nebo její regionální pobočce podle místa Vašeho bydliště:

  ČSSZ
  Křížová 25
  225 08 Praha 5
  Tel.: 00420 257 061 111
  E - mail: posta@cssz.cz

  Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod příslušné korejské správě sociálního zabezpečení. V případě potřeby Vás požádá o doplnění dalších informací.

 

 • Tiskopis KR/CZ 2A

  V případě, že žádáte o korejský invalidní důchod, zajistěte si i vyplnění formuláře KR/CZ 2A svým ošetřujícím lékařem a vyplněný formulář připojte k žádosti o důchod KR/CZ 2.