Mezinárodní smlouvy - USA

Žádost o český důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v USA 

Název eTiskopis Náhled
(k ručnímu vyplnění)
Žádost o důchod z České republiky (USA) – tiskopis CZ/USA 202 tiskopis k vyplnění na PC pdf

Uvedený formulář, vyplněný hůlkovým písmem, popř. elektronicky, zašlete na níže uvedenou instituci nebo její regionální pobočku podle místa Vašeho bydliště:

U.S. Social Security Administration
OIO – Totalization
P.O. Box 17769
Baltimore, MD 21235-7769
U.S.A.
www.ssa.gov

Americká strana následně zašle Vaši žádost o český důchod spolu s potvrzením o Vašich dobách pojištění v USA České správě sociálního zabezpečení do Prahy. V případě potřeby Vás požádá o doplnění dalších informací.