Mezinárodní smlouvy - Quebec

Žádost o český důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v Québecu

Název eTiskopis Náhled
(k ručnímu vyplnění)
Žádost o důchod z České republiky (Québec) – tiskopis QUÉ-RTC 3
(verze česko-francouzská)
tiskopis k vyplnění na PC pdf

Uvedený formulář, vyplněný hůlkovým písmem, popř. elektronicky, zašlete níže uvedené instituci nebo její regionální pobočce podle místa Vašeho bydliště:

Bureau des ententes de sécurité sociale
Régie des rentes du Québec
1055, boul. René-Lévesque est, 13e étage
Montréal (Québec)
Canada H2L 4S5
Tel.: (514) 866-7332
E-mail: isp-psr.mail-poste@hrdc-drhc.gc.ca
http: www.rrq.gouv.qc.ca

Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod České správě sociálního zabezpečení k vyřízení. V případě potřeby Vás požádá o doplnění dalších informací.