Mezinárodní smlouvy - Kanada

Žádost o český důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v Kanadě

Název eTiskopis Náhled
(k ručnímu vyplnění)
Žádost o důchod z České republiky (Kanada) – tiskopis CAN-CZ 1
(verze česko-francouzská)
tiskopis k vyplnění na PC pdf
Žádost o důchod z České republiky (Kanada) – tiskopis CAN-CZ
(verze česko-anglická)
tiskopis k vyplnění na PC pdf

Uvedený formulář, vyplněný hůlkovým písmem, popř. elektronicky, zašlete na adresu níže uvedené instituce nebo její regionální pobočce podle místa Vašeho bydliště:

International Operations – AB
Service Canada
P.O. Box 2710, Main Station
Edmonton, Alberta T5J 4C2
CANADA

fax: +1-780-495-5753
http: www.servicecanada.gc.ca

Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod České správě sociálního zabezpečení k vyřízení. V případě potřeby Vás požádá o doplnění dalších informací.