Mezinárodní smlouvy - Izrael

Žádost o český důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v Izraeli

Název eTiskopis Náhled
(k ručnímu vyplnění)
Žádost o důchod z České republiky – tiskopis IZR-CZ 202 tiskopis k vyplnění na PC pdf

Uvedený formulář, vyplněný hůlkovým písmem, popř. elektronicky, zašlete na níže uvedenou instituci nebo její regionální pobočku podle místa Vašeho bydliště:

National Insurance Institute
Liaison Office for International Conventions
13, Weizmann Avenue
P.O.Box 90009
91909 Jerusalem
ISRAEL
 
E-mail: btlfeed@btl.gov.il
http: www.btl.gov.il

Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod České správě sociálního zabezpečení k vyřízení. V případě potřeby Vás požádá o doplnění dalších informací.