Mezinárodní smlouvy - Chorvatsko

Žádost o český důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v Chorvatsku

Tiskopis HR/CZ 202

Uvedený formulář, vyplněný hůlkovým písmem, popř. elektronicky, zašlete na níže uvedenou instituci nebo její regionální pobočku podle místa Vašeho bydliště:

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – Središnja služba
Antuna Mihanoviča 3
10000 Zagreb
CROATIA
Tel.:+385 1 4595-500
http: www.mirovinsko.hr.

Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod České správě sociálního zabezpečení k vyřízení. V případě potřeby Vás požádá o doplnění dalších informací.