Žádost o český důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v Rusku

Uvedený formulář, vyplněný hůlkovým písmem, zašlete na adresu níže uvedené instituce nebo odevzdejte jejímu územnímu orgánu příslušnému podle místa Vašeho bydliště:

Penzijní fond Ruské federace

4, Donskaya Street

119991 Moskva

Russia

www.pfrf.ru

Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod České správě sociálního zabezpečení k vyřízení. V případě potřeby Vás požádá o doplnění dalších informací.

 

 

Aktualizováno v lednu 2017