Mezinárodní smlouvy

Žádosti o důchod podle bilaterálních smluv

Žádost o český důchod pro osobu bydlící ve smluvním státě:  

Žádost osoby bydlící v České republice o důchod ze smluvního státu:

 

Žádosti o vyslání a výjimku podle mezinárodní smlouvy:

Název eTiskopis Náhled
(k ručnímu vyplnění)
Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení (žádost o potvrzení dle mezinárodní smlouvy) tiskopis k vyplnění na PC pdf
Společná žádost zaměstnance, zaměstnavatele a OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení (žádost o potvrzení dle mezinárodní smlouvy) Tiskopis vyplňuje zaměstnanec, který je současně OSVČ. tiskopis k vyplnění na PC pdf
Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení
(žádost o potvrzení dle mezinárodní smlouvy)
tiskopis k vyplnění na PC pdf
Čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele
Tiskopis se přikládá k žádosti o výjimku z příslušnosti k cizím právním předpisům, pokud má žadatel zahraničního zaměstnavatele.
tiskopis k vyplnění na PC pdf

 

Výplata českého důchodu osobě žijící v zahraničí

Název eTiskopis Náhled
(k ručnímu vyplnění)

Potvrzení o žití (dle § 116 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.) - polsky 

tiskopis k vyplnění na PC pdf

Potvrzení o žití (dle § 116 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.) - italsky 

tiskopis k vyplnění na PC pdf

Potvrzení o žití (dle § 116 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.) - španělsky 

tiskopis k vyplnění na PC pdf

Potvrzení o žití (dle § 116 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.) - česky - (určeno zejména poživatelům důchodů bydlícím na Slovensku) 

tiskopis k vyplnění na PC pdf

Potvrzení o žití (dle § 116 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.) - anglicky

tiskopis k vyplnění na PC pdf

Potvrzení o žití (dle § 116 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.) - německy

tiskopis k vyplnění na PC pdf

Potvrzení o žití (dle § 116 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.) - rusky 

tiskopis k vyplnění na PC pdf

Potvrzení o žití (dle § 116 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.) - francouzsky

tiskopis k vyplnění na PC pdf

Potvrzení o žití (dle § 116 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.) - bulharsky

tiskopis k vyplnění na PC pdf

Potvrzení o žití (dle § 116 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.) - korejsky 

tiskopis k vyplnění na PC pdf

Potvrzení o žití (dle § 116 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.) - ukrajinsky

tiskopis k vyplnění na PC pdf

Potvrzení o žití (dle § 116 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.) - japonsky

tiskopis k vyplnění na PC pdf
Žádost osoby žijící mimo území České republiky o výplatu českého důchodu poukazem na účet tiskopis k vyplnění na PC pdf
Příloha k žádosti o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet - státy EU, EHP, Švýcarsko tiskopis k vyplnění na PC pdf

 

Peněžité dávky v nemoci a mateřství

Název eTiskopis Náhled
(k ručnímu vyplnění)
Žádost o nemocenské při vzniku pracovní neschopnosti v jiném členském státě EU/smluvním státě tiskopis k vyplnění na PC pdf
Žádost o ošetřovné při vzniku potřeby ošetřování (péče) v jiném členském státě EU/smluvním státě tiskopis k vyplnění na PC pdf
Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při bydlišti/pobytu v zahraničí tiskopis k vyplnění na PC pdf

 

eTiskopisy jsou tiskopisy vyplnitelné na počítači. Vybraný tiskopis lze jednoduše vyplnit a po té vytisknout pomocí tlačítka "TISK" na konci tiskopisu či elektronicky odeslat přímo na úřad. Pro elektronické odesílání je třeba mít nainstalovaný doplněk dle vámi používaného internetového prohlížeče. Některé tiskopisy lze vyplnit i v pdf nebo doc verzi.