ELDP s QR kódem

Předepsaným tiskopisem ELDP (pro období od 1. 1. 2012) v souladu s ustanovením § 39 odst. 6 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů je od 1. 1. 2018 rovněž tiskopis ELDP ve formátu PDF s připojeným QR kódem, který je tiskovým výstupem služby Tiskopisy ePortálu ČSSZ.

Tiskopis ELDP, který nově v tištěné podobě obsahuje vygenerovaný QR kód s údaji vykázanými v jednotlivých kolonkách ELDP mohou zaměstnavatelé využívat současně s dosud platným papírovým tiskopisem. K jeho vytvoření je na ePortálu ČSSZ určen stejný interaktivní formulář jako pro tisk do originálního papírového tiskopisu a k jeho vytištění na papír formátu A4 je určena volba „Tisk s QR kódem“. Předložení tiskopisu ČSSZ je možné pouze prostřednictvím místně příslušné OSSZ. 

Způsob podání ELDP elektronicky ve formě datové zprávy (e - Podání), ve formátu, struktuře a tvaru určeném ČSSZ zveřejněném na úřední desce ČSSZ zůstává beze změny.