Důchodové pojištění

 

Tiskopisy důchodové pojištění

Název Číslo Vyplňuje eTiskopis*

Náhled
(k ručnímu vyplnění)

Potvrzení zaměstnavatele (při podání žádosti o důchod jeho zaměstnance)
(dle § 83 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb.)
  zaměstnavatel tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Hlášení o zaměstnání poživatele předčasného starobního důchodu (platné od 1. 1. 2014)
(dle § 41 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb.)
89 127 10  zaměstnavatel tiskopis k vyplnění na PC

pdf

archiv

Potvrzení o studiu/o teoretické a praktické přípravě/pro účely důchodového pojištění
(dle zákona č. 582/1991 Sb.)

Všeobecné zásady pro vyplňování tiskopisu „Potvrzení o studiu/o teoretické a praktické přípravě pro účely důchodového pojištění“

89 379 3 škola, vzdělávací zařízení, zaměstnavatel tiskopis k vyplnění na PC pdf
Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění
(dle zákona č. 582/1991 Sb.)
89 380 7 zaměstnavatel   pdf

Evidenční list důchodového pojištění (ELDP)
(dle § 38 a § 39 zákona č. 582/1991 Sb.)

 

Upozornění:
Data z papírového ELDP jsou automatizovaně transformována do elektronické podoby. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné, aby doklady byly tištěny výhradně do originálních formulářů. Doklady, které budou zhotoveny jiným způsobem a nebude je možné zařadit do automatizovaného zpracování, budou prostřednictvím OSSZ/PSSZ vráceny zaměstnavatelům k zajištění nápravy.

89 381 9
89 383 8

89 381 8
89 383 7

89 381 7
89 383 6

 

 

 

zaměstnavatel

ELDP12
podávaný od 1. 1. 2012

 

ELDP09
podávaný od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011

Potvrzení o vyplacených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (dle § 37 odst. 2 písm. a zákona č. 582/1991 Sb.)   zaměstnavatel tiskopis k vyplnění na PC pdf

Potvrzení o výkonu zaměstnání se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech
(podle § 37 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb. a § 4 nařízení vlády č. 363/2009 Sb.)

  zaměstnavatel tiskopis k vyplnění na PC pdf

Roční evidenční list důchodového pojištění
podávaný od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2008 (pouze kanál VREP)

  zaměstnavatel tiskopis k vyplnění na PC pdf
Žádosti o uvolnění důchodu vdov dle zákona č. 267/2006 Sb.
(dle § 82a zákona č. 155/1995 Sb.)
  žadatel   pdf
Žádost osoby žijící mimo území České republiky o výplatu českého důchodu poukazem na účet (dle § 116 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.)   žadatel tiskopis k vyplnění na PC pdf
Žádost o důchod z České republiky – pro žadatele s bydlištěm v nesmluvní cizině 
(dle § 82 zákona č. 582/1991 Sb.)
89 102 2 žadatel tiskopis k vyplnění na PC pdf
Žádost o dorovnávací přídavek
(dle § 106a zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 274/2013 Sb.)
  žadatel, OSSZ tiskopis k vyplnění na PC pdf

Potvrzení o žití (dle § 116 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.) - česky - (určeno zejména poživatelům důchodů bydlícím na Slovensku) 

    tiskopis k vyplnění na PC pdf

Potvrzení o žití (dle § 116 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.) - anglicky

    tiskopis k vyplnění na PC pdf

Potvrzení o žití (dle § 116 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.) - německy

    tiskopis k vyplnění na PC pdf

Potvrzení o žití (dle § 116 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.) - rusky 

    tiskopis k vyplnění na PC pdf

Potvrzení o žití (dle § 116 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.) - francouzsky

    tiskopis k vyplnění na PC pdf

Potvrzení o žití (dle § 116 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.) - bulharsky

    tiskopis k vyplnění na PC pdf

Potvrzení o žití (dle § 116 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.) - korejsky 

    tiskopis k vyplnění na PC pdf

Potvrzení o žití (dle § 116 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.) - ukrajinsky

    tiskopis k vyplnění na PC pdf

Potvrzení o žití (dle § 116 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.) - španělsky

    tiskopis k vyplnění na PC pdf

Potvrzení o žití (dle § 116 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.) - italsky 

    tiskopis k vyplnění na PC pdf

Potvrzení o žití (dle § 116 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.) - japonsky

    tiskopis k vyplnění na PC pdf

Potvrzení o žití (dle § 116 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.) - polsky 

    tiskopis k vyplnění na PC pdf
Návrh na zahájení řízení o vydání rozhodnutí OSSZ (PSSZ, MSSZ) o době a rozsahu péče muže o dítě
(dle § 5 odst. 1 písm. r zákona č. 155/1995 Sb. a § 85 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb.)
89 104 5 žadatel, OSSZ tiskopis k vyplnění na PC
Žádost o zastavení výplaty/uvolnění/úpravu starobního důchodu
(dle § 34 zákona č. 155/1995 Sb.)
89 105 4 Tiskopis je vhodné vyplnit na OSSZ tiskopis k vyplnění na PC pdf
Návrh na zahájení řízení o vydání rozhodnutí OSSZ (PSSZ, MSSZ) o době a rozsahu péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby, o osobu bezmocnou, o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči 
(dle § 5 odst. 2 písm. e)  zákona č. 155/1995 Sb. a § 85 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb.)
89 108 6 žadatel, OSSZ tiskopis k vyplnění na PC
Čestné prohlášení jiné než blízké pečující osoby o vedení společné domácnosti s osobou závislou/bezmocnou, o níž je/bylo pečováno
Příloha k návrhu na zahájení řízení o době a rozsahu péče podle ust. § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 155/1995 Sb.
  žadatel, OSSZ, tiskopis je jen v elektronické podobě tiskopis k vyplnění na PC pdf
Čestné prohlášení pozůstalé (jiné) osoby o vedení společné domácnosti jiné než blízké pečující osoby s osobou závislou/bezmocnou, o níž bylo pečováno
Příloha k návrhu na zahájení řízení o době a rozsahu péče podle ust. § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 155/1995 Sb.
  žadatel, OSSZ, tiskopis je jen v elektronické podobě tiskopis k vyplnění na PC pdf
Žádost o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění   žadatel tiskopis k vyplnění na PC pdf

Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice - majitel účtu
(dle § 64 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.)

slouží i pro případ změny banky/čísla účtu pro výplatu důchodu

89 109 13 žadatel tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Příloha k žádosti o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet - státy EU, EHP, Švýcarsko
(dle § 64 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.)
  žadatel tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Hlášení změny adresy nebo jména a příjmení
(dle § 50 zákona č. 582/1991 Sb.)
89 112 4 žadatel tiskopis k vyplnění na PC pdf
Žádost o zrušení výplaty důchodu poukazem na účet
(dle § 64 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.)
89 110 113 žadatel tiskopis k vyplnění na PC pdf
Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky) v České republice
(dle § 64 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.)
89 111 10 žadatel tiskopis k vyplnění na PC pdf
Potvrzení o přiznání - zastavení výplaty podpory v nezaměstnanosti 
(dle § 37 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.)
89 113 2 úřady práce   pdf
Hlášení pracovního úrazu pro uplatnění nároku z důchodového pojištění
(dle § 25 zákona č. 155/1995 Sb.)
89 115 2 zaměstnavatel tiskopis k vyplnění na PC pdf
Čestné prohlášení o dobách zaměstnání
(dle § 85 odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb.)
89 118 0 žadatel, OSSZ tiskopis k vyplnění na PC pdf
Příloha k žádosti o důchod - zápočet doby zaměstnání u příbuzných
(dle § 85 zákona č. 582/1991 Sb.)
89 119 3     pdf
Hlášení o ukončení pobytu klienta/klientky v zařízení sociálních služeb
(dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb.)
89 154 5 ZSS tiskopis k vyplnění na PC pdf
Hlášení o úmrtí klienta v zařízení sociálních služeb
(dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb.)
89 157 0 ZSS tiskopis k vyplnění na PC pdf
Podklad pro provádění výplat dávek důchodového pojištění klientům umístěným v zařízení sociálních služeb
(dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb.)
89 101 0 ZSS tiskopis k vyplnění na PC pdf
Žádost o provádění výplaty dávek důchodového pojištění s exekuční srážkou
(dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb.) – klient omezený ve svéprávnosti
89 102 0 ZSS tiskopis k vyplnění na PC pdf
Žádost o provádění výplaty dávek důchodového pojištění s exekuční srážkou
(dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb.)
89 103 0 ZSS tiskopis k vyplnění na PC pdf
Žádost o provádění výplaty dávek důchodového pojištění
( dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb.) – klient omezený ve svéprávnosti
89 104 0 ZSS

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Žádost o provádění výplaty dávek důchodového pojištění
(dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb.)
89 105 0 ZSS tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Přihláška k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění
(dle § 6 zákona č. 155/1995 Sb. a § 52 zákona č. 582/1991 Sb.)
89 321 6 občan, OSSZ tiskopis k vyplnění na PC pdf
Odhláška z dobrovolné účasti na důchodovém pojištění
(dle § 52 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb.)
89 322 2 občan, OSSZ tiskopis k vyplnění na PC pdf
Všeobecné zásady pro vyplňování ELDP (pro období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2008)
(dle § 38 a § 39 zákona č. 582/1991 Sb.)
89 381 6 zaměstnavatel   pdf
Metodická pomůcka k vyplňování ELDP (pro období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2008)
(dle § 38 a § 39 zákona č. 582/1991 Sb.)
89 383 4 zaměstnavatel   pdf
Všeobecné zásady pro vyplňování ELDP (platná do 31. 12. 2003)
(dle § 38 a § 39 zákona č. 582/1991 Sb.)
89 381 0 zaměstnavatel   pdf
Metodická pomůcka k vyplňování ELDP (platná do 31. 12. 2003)
(dle § 38 a § 39 zákona č. 582/1991 Sb.)
89 383 0 zaměstnavatel   pdf
Čestné prohlášení o době péče o dítě do 4 let věku po 30. červnu 2007
(podle § 85 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb.)
  žadatel, OSSZ, tiskopis je jen v elektronické podobě tiskopis k vyplnění na PC

pdf

*) eTiskopisy jsou tiskopisy vyplnitelné na počítači. Vybraný tiskopis lze jednoduše vyplnit a po té vytisknout pomocí tlačítka "TISK" na konci tiskopisu či elektronicky odeslat přímo na úřad. Pro elektronické odesílání je třeba mít nainstalovaný doplněk dle vámi používaného internetového prohlížečeNěkteré tiskopisy lze vyplnit i v pdf nebo doc verzi.