Číselníky

Číselníky slouží jako podpora pro vyplňování položek v uveřejňovaných tiskopisech. Struktura číselníků vychází z legislativních podkladů a je přizpůsobena potřebám ČSSZ. Naplnění číselníků hodnotami vychází rovněž z legislativy a jejích změn a respektuje potřeby ČSSZ. Číselníky se průběžně aktualizují.

Číselníkem se rozumí uspořádaný seznam kódů a jim přiřazených významů. Číselník představuje vzestupně či sestupně uspořádanou řadu číselných znaků, písmen či jejich kombinací. 

 

Přehled používaných číselníků při vyplňování tiskopisů platných od ledna 2009.

 

C_AKCE Druhy akcí ONZ
C_DATYP Datové typy
C_STAT Číselník zemí (CZEM) DP AA0033 dle ISO 3166-1
C_POHL Číselník pohlaví AL0042
C_COKR Číselník okresů (pro e - Podání)
C_DRCI Číselník druhů pracovních činností
C_DUCH Číselník typů důchodů v ONZ
C_SCIP Číselník specifikace cizozemského nositele pojištění
C_ZPOJ Číselník zdravotních pojišťoven
CIS_DIAGNOZA Číselník diagnóz MKN – 10
CIS_DRUHZAMESTNANI Číselník druhů zaměstnání pro e-Neschopenku
CIS_DUVUKPRIP Číselník důvodů k ukončení pracovní neschopnosti