Účast na pojištění

Pro OSVČ je, při splnění zákonem stanovených podmínek, povinná účast na důchodovém pojištění a platba příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Nemocenské pojištění je dobrovolné. Z nemocenského pojištění OSVČ je poskytováno nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, od 1. 2. 2018 otcovská poporodní péče a od 1. 6. 2018 dlouhodobé ošetřovné.

Účast na pojištění detailně

Povinná

OSVČ má v rámci sociálního zabezpečení, při zákonem stanovených podmínkách, povinnost účasti na důchodovém pojištění a povinnost platit příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Dobrovolná

Účast OSVČ na nemocenském pojištění je dobrovolná, OSVČ se může sama rozhodnout, zda se k tomuto pojištění přihlásí.