Účast na pojištění

Pro OSVČ je, při splnění zákonem stanovených podmínek, povinná účast na důchodovém pojištění a platba pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Nemocenské pojištění je dobrovolné. Z nemocenského pojištění OSVČ je poskytováno nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská poporodní péče a dlouhodobé ošetřovné.
 

Účast na pojištění detailně

 
Povinná

OSVČ má v rámci sociálního zabezpečení, při zákonem stanovených podmínkách, povinnost účasti na důchodovém pojištění a povinnost platit pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

 

Dobrovolná

Účast OSVČ na nemocenském pojištění je dobrovolná, OSVČ se může sama rozhodnout, zda se k tomuto pojištění přihlásí.