Informace pro OSVČ, které platí pojistné na důchodové pojištění poštovní poukázkou

Informace pro OSVČ, které platí pojistné na důchodové pojištění poštovní poukázkou

Osobám samostatně výdělečně činným nejsou zasílány složenky pro placení pojistného na důchodové pojištění bez jejich žádosti. Osoby samostatně výdělečně činné, které platí pojistné prostřednictvím poštovní poukázky, musí požádat příslušnou správu sociálního zabezpečení o jejich zaslání nejen při oznámení o zahájení činnosti, ale opakovaně na každý kalendářní rok samostatně.

Za platnou formu žádosti budou považovány nejen písemné žádosti, ale i telefonický rozhovor, žádosti došlé e-mailem (i bez ověřeného elektronického podpisu) a žádosti odeslané pomocí datové schránky. Rovněž je možné požádat o poštovní poukázky při osobním jednání. Poštovní poukázky budou poskytnuty pouze v počtu uvedeném v žádosti.