Legislativa

Sociální zabezpečení osob samostatně výdělečně činných je upraveno těmito právními předpisy (odkaz na Portál veřejné správy)

 

Související zákony: