Dávky

Z výše zaplaceného pojistného na důchodové pojištění se odvíjí nejen výše starobního či invalidního důchodu samotné OSVČ, ale také výše pozůstalostních důchodů (vdovského či sirotčího). Z nemocenského pojištění se poskytuje nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství.

Dávky detailně

 • Důchody
  Výše odvedeného pojistného na důchodové pojištění má vliv na budoucí důchod. Pro OSVČ platí stejná pravidla pro nárok, výši, výpočet aj. důchodu jako pro zaměstnance. 
   
 • Dávky nemocenského pojištění
  Nemocenské pojištění chrání OSVČ  a její rodinu v případě nemoci. Účast OSVČ na nemocenském pojištění je dobrovolná.
   
 • Příklady výpočtu dávek nemocenského pojištění OSVČ
  Nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství se stanoví z denního vyměřovacího základu, který se zjistí tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období dělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období.
   
 • Nemocenské pojištění OSVČ – platby pojistného
  Splatnost pojistného na NP je od prvního dne do posledního dne kalendářního měsíce, za který se pojistné platí. V měsíci přihlášení se k NP je pojistné splatné až do konce následujícího kalendářního měsíce. Pojistné na NP  si lze v době splatnosti navýšit a tím si v zákonem stanoveném rozpětí zvýšit vyměřovací základ pro výpočet případné nemocenské dávky.