Odkazy

Z rezortu

Ministerstvo práce a sociálních věcí  (www.mpsv.cz)   

Portál Ministerstva práce a sociálních věcí (http://portal.mpsv.cz)

Portál veřejné správy (http://portal.gov.cz)

Ostatní ministerstva

Ministerstvo dopravy (http://www.mdcr.cz)

Ministerstvo financí (http://www.mfcr.cz)

Ministerstvo kultury (http://www.mkcr.cz)

Ministerstvo obrany (http://www.army.cz)

Ministerstvo pro místní rozvoj (http://www.mmr.cz)

Ministerstvo průmyslu a obchodu (http://www.mpo.cz)

Ministerstvo spravedlnosti (http://www.justice.cz)

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz)

Ministerstvo vnitra (http://www.mvcr.cz)

Ministerstvo zahraničních věcí (http://www.mzv.cz)

Ministerstvo zdravotnictví (http://www.mzcr.cz)

Ministerstvo zemědělství (www.mze.cz)

Ministerstvo životního prostředí (http://www.env.cz)

Další státní instituce

Kancelář ZP (http://www.kancelarzp.cz/cs/)

Česká národní banka (http://www.cnb.cz)

Česká pošta, s.p. (http://www.cpost.cz)

Český báňský úřad (http://www.cbusbs.cz)

Český statistický úřad (http://www.czso.cz)

Český úřad zeměměřický a katastrální (http://www.cuzk.cz)

Energetický regulační úřad (http://www.eru.cz)

Komise pro cenné papíry (http://www.sec.cz)

Národní bezpečnostní úřad (http://www.nbu.cz)

Odborový svaz státních orgánů a organizací (http://statorg.cmkos.cz)

Správa státních hmotných rezerv (http://www.sshr.cz)

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (http://www.sujb.cz)

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (http://www.szpi.gov.cz)

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (http://www.compet.cz)

Úřad průmyslového vlastnictví (http://www.upv.cz)

Úřad vlády České republiky (http://www.vlada.cz)

Zahraniční instituce

Kontakty na nositele pojištění smluvních států 

Instituce států EU a EHP

 

 

 

Aktualizováno v dubnu 2016