Vedení

 

Ústředí České správy sociálního zabezpečení

Mgr. František Boháček                         ústřední ředitel

Organizační útvary přímo řízené ústředním ředitelem

MUDr. Miroslav Bosák ředitel odbor lékařské posudkové služby foto MUDr. Miroslav Bosák
Mgr. Ivana Žáčková ředitelka odbor Kancelář ústředního ředitele ČSSZ
Ing. Jiří Demeš ředitel odbor řízení bezpečnosti a rizik
Ing. Stanislava Mikulášková ředitelka odbor personální  Ing. Stanislava Mikulášková
Ing. Markéta Dlouhá vedoucí oddělení interního auditu  

Sekce ústředního ředitele ČSSZ

Mgr. Ing. Markéta Hoidekrová ředitelka sekce ústředního ředitele ČSSZ foto Mgr. Ing. Markéta Hoidekrová
Ing. Jana Buraňová ředitelka odbor komunikace
JUDr. Petra Hlušičková ředitelka odbor právní
Mgr. Ing. Pavel Hartmann, MBA   ředitel odbor projektů 
zast. JUDr. Ilja Radvan pověřen vedením oddělení centrálního zadávání veřejných zakázek
Ing. Zuzana Černá vedoucí oddělení stížností

Sekce ekonomicko-správní

Ing. Jan Halíř ředitel sekce ekonomicko-správní
Ing. Stanislav Stehlík ředitel odbor hospodářské správy
Ing. Iva Matějková ředitelka odbor ekonomický      
zast. Bc. Hana Kosová  pověřena vedením odbor správy účtáren

Sekce sociálního pojištění

Mgr. Kryštof Zrcek ředitel sekce sociálního pojištění
JUDr. Jana Laumannová  ředitelka odbor důchodového pojištění zaměstnanců
Mgr. Eva Bolcková ředitelka odbor nemocenského pojištění zaměstnanců
Ing. David Marján ředitel odbor pojistného, OSVČ a kontroly

Sekce provádění důchodového pojištění

JUDr. Eliška Volfová ředitelka sekce provádění důchodového pojištění Volfová
Mgr. Iveta Nováková ředitelka odbor rozhodování o dávkách důchodového pojištění
Ing. Milena Talafúsová ředitelka odbor realizace výplat pojistných dávek
Ing. Lenka Kačenková ředitelka odbor realizace exekučních srážek z dávek důchodového pojištění
Mgr. Gabriela Polívková ředitelka odbor poskytování informací v oblasti důchodového pojištění
JUDr. Jitka Stehlíková  vedoucí oddělení organizace důchodového pojištění

Sekce informačních a komunikačních technologií

Ing. Milan Shrbený ředitel sekce informačních a komunikačních technologií Foto Shrbený
Ing. Iva Fortelková, MBA  ředitelka odbor koncepcí, systémové integrace a koordinace
Ing. Martin Hollas ředitel odbor provozu informačních a komunikačních technologií
neobsazeno ředitel/ředitelka odbor implementace aplikačního programového vybavení

Sekce správy dat sociálního pojištění

Ing. Michaela Hendrychová ředitelka sekce správy dat sociálního pojištění 
JUDr. Dagmar Dudová ředitelka odbor správy údajové základny
Ing. Ivana Slobodníková
ředitelka odbor metodiky správy dat a organizace údajové základny