Závěrečná zpráva o ukončení projektu „Vyřešení nezbytných kroků k realizaci podpory mezinárodního prvku v důchodové agendě ČSSZ“

Strukturální fondy EU logo

Česká správa sociálního zabezpečení 31. 12. 2012 úspěšně ukončila projekt „Vyřešení nezbytných kroků k realizaci podpory mezinárodního prvku v důchodové agendě ČSSZ“. Ten byl spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Hlavním důvodem pro jeho realizaci byla potřeba splnit požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, a nařízení č. 987/2009, kterým se stanoví jeho prováděcí pravidla. Konkrétně to znamenalo provést takové úpravy ve stávajícím aplikačním vybavení ČSSZ, aby bylo schopno automatizovaně odesílat, přijímat a zpracovávat strukturovaný elektronický dokument nového formátu, kterým si jednotlivé členské státy EU vyměňují informace o dobách pojištění. Součástí projektu bylo také zajištění programové podpory výpočtu důchodů s mezinárodním prvkem (srovnávací výpočty důchodů, přepočet zahraničních dob pojištění). Funkčnost upravené aplikace prověřil pilotní provoz projektu, jehož součástí bylo i uživatelské školení pro šedesát zaměstnanců z útvaru zpracovávajícího důchodovou agendu.

Hlavním přínosem pro ČSSZ i pro veřejnost je zefektivnění procesu zpracování důchodové agendy obsahující mezinárodní prvek a připravenost na spuštění mezinárodní elektronické výměny dat. Realizaci úprav aplikačního vybavení provedla na základě výběrového řízení společnost Atos IT Solutions and Services, s.r.o.