Ukončené projekty

Rok 2010

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Strukturální fondy EU logo

Projekt „Zpracování analýz pro projekt Elektronická neschopenka včetně elektronického hlášení změn v průběhu pracovní neschopnosti

  • záměr: analytické zpracování odborné projektové a technické dokumentace pro projekt „Elektronická neschopenka včetně elektronického hlášení změn v průběhu pracovní neschopnosti“, který je zaměřen na zavedení elektronické neschopenky, tedy přechod z papírové na elektronickou komunikaci při vybraných činnostech vznikajících v rámci nemocenského pojištění
  • realizace: prosinec 2009 – červen 2010

Projekt „Zpracování analýz pro projekt 157 - Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek

  • záměr: ucelené analytické zpracování odborné projektové dokumentace pro projekt „Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek“, který je zaměřen na zavedení integrovaného systému elektronické podatelny, elektronické výpravny a spisové služby prostřednictvím pořízení specializovaného SW a HW, který vytvoří jednotnou platformu pro elektronickou spisovou službu, a nově zavede elektronickou výpravnu
  • realizace: listopad 2009 – květen 2010