Projektová kancelář ČSSZ hlídá systém řízení rozvojových projektů

Strukturální fondy EU logo

Praha 19. 5. 2014

Díky záměru vytvořit projektovou kancelář, která by při své činnosti uplatňovala zásady projektového řízení optimalizované na specifické prostředí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), získal úřad nástroj pro efektivní realizaci rozvojových projektů. Příslušný projekt, spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu v ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, byl úspěšně ukončen 28. 2. 2014.

Jeho výsledným produktem se stala metodika řízení projektů a její účelné implementování do procesů ČSSZ. Je v souladu s odpovídající resortní metodikou MPSV a vychází z mezinárodní metodiky pro projektové řízení PRINCE2. Účelem zavádění těchto postupů v rámci strategie Smart Administration do prostředí orgánů veřejné správy v ČR je celková optimalizace průběhu realizace projektů a sjednocení postupů projektového řízení.

Dalším přínosem této aktivity bylo proškolení zaměstnanců, kteří se budou na realizaci budoucích projektů podílet, a zavedení kvalitativních opatření zaměřených na zefektivnění činností pro projektové řízení. Projekt se rovněž soustředil na vytvoření strategie činností ČSSZ v rozvojových oblastech po ukončení programovacího období 2007–2013 s vazbou na potřeby a nové priority ČSSZ.

 

Oficiální údaje o projektu

  • Název projektu: Projektová kancelář České správy sociálního zabezpečení
  • Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/59.00042
  • Hodnota projektu: 6 738 871,74 Kč