Elektronická adresa podatelny Veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP)

1. Elektronická adresa podatelny Veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP) je určena pro přijímání předepsaných tiskopisů

2. 

Elektronická adresa podatelny VREP (EP VREP ČSSZ):

https://vrep1.cssz.cz/VREP/submission

https://vrep1.cssz.cz/VREP/ws/public.svc

https://vrep2.cssz.cz/VREP/submission

https://vrep2.cssz.cz/VREP/ws/public.svc

Jsou publikována 2 rozhraní, POX a WS. Obě rozhraní jsou publikována ve dvou lokalitách pro základní zajištění dostupnosti při eventuální odstávce jedné z lokalit, tj. pro POX i WS existuje primární adresa a záložní adresa (backup transport).

Rozhraní POX má dvě adresy (pro podání a pro dotaz na stav zpracování) v každé lokalitě:

https://vrep1.cssz.cz/VREP/submission

https://vrep2.cssz.cz/VREP/submission

https://vrep1.cssz.cz/VREP/poll

https://vrep2.cssz.cz/VREP/poll

Rozhraní WS má jednu adresu v každé lokalitě:

https://vrep1.cssz.cz/VREP/ws/public.svc

https://vrep2.cssz.cz/VREP/ws/public.svc

3. Na VREP lze podání činit v elektronické podobě formou datové zprávy v datovém formátu XML (e - Podání) vyhovující specifikaci ČSSZ a publikovaným XSD schématům, podepsané uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Elektronickou adresu podatelny VREP nelze využívat pro datové zprávy, které nejsou ve formátu e - Podání ČSSZ (jiné formáty než XML).

Česká správa sociálního zabezpečení nepřijímá datové zprávy v datovém formátu XML na technických nosičích anebo prostřednictvím technického zařízení.

4. Pravidla pro potvrzování podání jsou zveřejněna v dokumentu Podávací a dotazovací protokol pro e - Podání ČSSZ, který je k dispozici na http://www.cssz.cz/cz/e-podani/ke-stazeni/