Datová schránka e-podani CSSZ

1. Datová schránka e-podani CSSZ je určena pro přijímání předepsaných tiskopisů

2.

Identifikátor datové schránky e-podani CSSZ:

5ffu6xk

Název datové schránky:

e-podani CSSZ

3. Do datové schránky e-podani CSSZ lze podání činit v elektronické podobě formou datové zprávy v datovém formátu XML (e - Podání) vyhovující specifikaci ČSSZ a publikovaným XSD schématům.

Datovou schránku e-podani CSSZ nelze využívat pro datové zprávy, které nejsou ve formátu e - Podání ČSSZ (jiné formáty než XML).

Česká správa sociálního zabezpečení nepřijímá datové zprávy v datovém formátu XML na technických nosičích anebo prostřednictvím technického zařízení.