Ústředí

Ústředí ČSSZ

Ústředí je centrální organizační jednotkou ČSSZ s působností v oblasti koncepční, metodické, řídící a koordinační, kontrolní a přímého výkonu určených agend sociálního zabezpečení. Ústředí ČSSZ sídlí v Praze. 

Lidé se mohou v souvislosti s důchody obrátit na Klientské centrum a call centrum ústředí ČSSZ, žádat o důchod je však možné pouze na příslušných OSSZ/ÚP. 

V ostatních věcech sociálního zabezpečení (nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení OSVČ) je třeba obrátit se na klientská centra a informační pracoviště jednotlivých okresních pracovišť (OSSZ/PSSZ/MSSZ).

Ústředí ČSSZ

Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Telefonní ústředna: +420 257 061 111

Call centrum: 800  050 248

Fax: +420 257 063 360

IČ: 00006963

DIČ: CZ00006963 

Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz

ID datové schránky ústředí ČSSZ: 49kaiq3

ID datových schránek jednotlivých pracovišť naleznete u kontaktů zde.  

 

Klientské centrum ústředí ČSSZ

Informace o důchodech, které se vyplácí centrálně z jednoho místa, tj. z ústředí České správy sociálního zabezpečení, vám sdělí v klientském centru při pražském ústředí ČSSZ. To je pro veřejnost otevřeno každý pracovní den. Poskytuje informace z oblasti důchodového pojištění a též konkrétní informace týkající se důchodových nároků klientů. Výjimkou je sepisování žádostí o důchod, které klient řeší na okresní správě sociálního zabezpečení podle svého trvalého bydliště nebo na územním pracovišti Pražské správy sociálního zabezpečení.  

 

Úřední hodiny klientského centra

pondělí a středa

8.00 – 17.00

úterý a čtvrtek

8.00 – 14.00

pátek

8.00 – 13.00


 

Klientské centrum poskytuje klientům ČSSZ informace obecného charakteru o:

 • podmínkách nároku na dávky důchodového pojištění,
 • postupu při vyřizování žádostí o dávky důchodového pojištění,
 • podmínkách a způsobu výplaty dávek důchodového pojištění v ČR i do zahraničí,
 • způsobu realizace srážek z důchodů prováděných na základě výkonu rozhodnutí.

 

Klientské centrum rovněž:

 • vyřizuje naléhavé případy a dotazy, které mají charakter stížností,
 • sepisuje protokoly o stížnostech občanů souvisejících s vyřizováním jejich dávek důchodového pojištění a předává je k vyřízení kompetentní organizační složce,
 • vydává potvrzení o výplatě, druhu a výši důchodu,
 • zajišťuje vyhotovení informativního průběhu pojištění (zaměstnání),
 • nabízí možnost objednání pro osobní konzultace a pro informativní výpočty starobních důchodů na telefonním čísle +420 257 062 869, a to každý pracovní den od 8 do 12 h, nebo online prostřednictvím internetu.

 

Klientské centrum pražského ústředí ČSSZ se nachází v ulici Křížová 25 v Praze 5 a je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou:

Metro linka B, vystoupit na zastávce Anděl nebo Na Knížecí a dále pokračovat tramvají nebo autobusem:

 • tramvaj - linky 7 a 21 (směr Radlická), vystoupit na zastávce Křížová a pokračovat chůzí zhruba 300 metrů ulicí Křížová ke komplexu budov ČSSZ
 • autobus - linka 231, vystoupit na zastávce Správa sociálního zabezpečení 
 • autobus - linka 120, vystoupit na zastávce Správa sociálního zabezpečení (v opačném směru lze nastoupit na stanici Nádraží Radotín, vystoupit na zastávce Správa sociálního zabezpečení).

 

Podatelna

Oficiální podání týkající se důchodů můžete učinit prostřednictvím podatelny ústředí ČSSZ. Podatelny pro další oblasti sociálního zabezpečení mají i všechna ostatní pracoviště, jejich úřední hodiny najdete vždy u příslušného pracoviště.   
 

Úřední hodiny podatelny v ústředí

pondělí a středa

8.00 – 17.00

úterý a čtvrtek

8.00 – 16.00

pátek

8.00 – 12.00

 

Pokladna

Pokladna ústředí ČSSZ v ulici Křížová 25 v Praze 5 neslouží pro výběr pojistného. Tato pokladna umožňuje uhradit pouze přeplatek na dávce důchodového pojištění. Pojistné na sociální zabezpečení lze do výše 10 000 Kč hradit v hotovosti v pokladně místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení nebo územního pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení, jejich úřední hodiny najdete vždy u příslušného pracoviště.

 

Úřední hodiny pokladny v ústředí

pondělí a středa

9.00 – 16.30

úterý a čtvrtek

9.00 – 14.00

pátek

9.00 – 13.00