Změny v sociálním zabezpečení od 1. 1. 2012

Seznamte se s tím, co se mění v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení.

Tiskové zprávy: