Veřejnost

Klientská centra a informační pracoviště

Potřebujete-li nějakou informaci z oblasti sociálního zabezpečení a nenašli jste ji ani po prostudování tohoto obsáhlého webu, či chcete-li konkrétní informaci týkající se vašich dávek sociálního pojištění, obraťte se na klientská centra a informační pracoviště příslušné okresní, v Praze Pražské, v Brně Městské správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ).


Úřední hodiny OSSZ/PSSZ/MSSZ - minimální garantovaná pracovní doba

pondělí a středa

8.00 – 17.00

úterý a čtvrtek

8.00 – 14.00

pátek

-----