Zveřejněné a doprovodné informace

Povinností ČSSZ je v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., do 15 dnů od poskytnutí zveřejnit tyto informace na webu ČSSZ. Zde proto ČSSZ zveřejňuje informace jinde na tomto webu neuvedené. Pokud ČSSZ informace poskytla jiným způsobem než elektronicky, nebo se jednalo o mimořádně rozsáhlé informace, lze zveřejnit tzv. doprovodnou informaci vyjadřující obsah sdělení.

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 25. 7. 2017 - Územním pracovišti PSSZ Praha 1 Biskupská obdržela žádost o poskytnutí informace ohledně odměňování státních zaměstnanců a zaměstnanců v pracovním poměru zařazených na Územním pracovišti PSSZ Praha 1 Biskupská. Dotazy žadatele směřovaly na počet systemizovaných služebních a pracovních míst, nejvyšší systemizovanou platovou třídu státních zaměstnanců, představených a zaměstnanců v pracovním poměru, na průměrnou výši osobních příplatků v těchto třídách a v 9. platové třídě a kdy došlo k úpravě osobních příplatků státních zaměstnanců na základě služebního hodnocení za rok 2016. Lhůta k vyřízení žádosti začala plynout dne 28. 6. 2017, kdy žadatel doplnil žádost doručenou PSSZ dne 23. 6. 2017 o údaje nutné k vyřízení žádosti. Informace byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty.

 

  • 12. 7. 2017 - OSSZ Pelhřimov obdržela dne 24. 6. 2017 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která se týkala informace o tom, zda OSSZ v Pelhřimově již dala do pořádku své dlouholeté záležitosti, které se týkají občanek a občanů, zúčastnivších se protikomunistického odboje ve smyslu kompenzace křivd; zda podání z 15. ledna 2013 z 13:33 hod. zaslané ČSSZ, pracovišti Pelhřimov, z konkrétní elektronické adresy, obsahovalo viry a jaké; zda podání OSSZ v Pelhřimově řešila ve smyslu zák. č. 582/1991 Sb., a zda v odůvodnění uvádí známý citát sv. Filippa Neri: „Buďte veselí, ale nehřešte“; jaká byla celková výše hrubého příjmu ročně (včetně prémií a mimořádných odměn) ředitele OSSZ v Pelhřimově za roky 2013 až 2016 (výši příjmu, žádám uvést v českých korunách, jinou variantu nebudu moci bohužel akceptovat); přesně kolik dnů nebyl na pracovišti ředitel OSSZ v Pelhřimově, za celou dobu působení v této funkci z důvodu nemoci a jaké je přesné datum, kdy v této funkci poprvé marodil; kolik zaslání celkem obdržela ČSSZ na konkrétní e-mailové adrese z jiné konkrétní e-mailové adresy, kolik z celkového počtu zaslání obsahovalo vulgární slova, kolik zásilek obsahovalo sexuální tématiku a kolik zásilek obsahovalo erotickou tématiku a přesné datum, kdy tyto záležitosti OSSZ v Pelhřimově vyřešila a pokud se tomu tak dodnes nestalo, jaké je předpokládané datum, kdy tyto záležitosti, které se týkají výše zmiňovaných obsahů, vyřeší a dá do pořádku; žádám o zaslání opisu curricula vitae současného ředitele OSSZ v Pelhřimově. Informace byly v zákonné lhůtě žadateli poskytnuty.

 

 

  • 11. 7. 2017 - OSSZ Ústí nad Orlicí obdržela dne 1. 7. 2017 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která se týkala informace o platových podmínkách konkrétní zaměstnankyně a dále informace o plnění kvalifikačních předpokladů zaměstnanců OSSZ Ústí nad Orlicí s ohledem na zařazení do příslušných platových tříd. Informace byly v zákonné lhůtě žadateli poskytnuty.

 

 

  • 1. 6. 2017 - OSSZ Prachatice obdržela dne 21. 5. 2017 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., která se týkala informace o platových podmínkách konkrétní zaměstnankyně a dále informace o plnění kvalifikačních předpokladů zaměstnanců OSSZ s ohledem na zařazení do příslušných platových tříd. Informace byly v zákonné lhůtě žadateli poskytnuty.

 

 

  • 16. 5. 2017 - OSSZ Hradec Králové obdržela dne 3. 5. 2017 celkem 2 žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Obě žádosti se týkaly dvou konkrétních zaměstnankyň s informací o platových podmínkách, zadávacích podmínek s výsledky výběrových řízení, vedených kárných nebo disciplinárních řízení a poskytnutých nebo udělených odměnách. Žádosti byly od jedné fyzické osoby a informace byly v zákonné lhůtě žadateli poskytnuty.

 

  • 12. 5. 2017 - OSSZ Hradec Králové obdržela dne 25. 4. 2017 celkem 2 žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Obě žádosti se týkaly dvou konkrétních zaměstnankyň s informací o platových podmínkách, zadávacích podmínek s výsledky výběrových řízení, vedených kárných nebo disciplinárních řízení a poskytnutých nebo udělených odměnách. Žádosti byly od jedné fyzické osoby a byly v zákonné lhůtě žadateli poskytnuty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013