Specifikace činnosti OSSZ Karviná, výplata dávek nemocenského pojištění a důchodu

Znění dotazu a odpovědi