Počet důchodců seřazených podle druhu a průměrné výše vyplácených důchodů v jednotlivých městských obvodech Statutárního města Ostrava za prosinec 2009 – 2012

Znění dotazu a odpovědi

Přílohy