Informace o počtu platebních výměrů a výkazů nedoplatků , dále celkový objem platebních výměrů a výkazů nedostatků za období 2011, 2012 v Kč